Kontakty na RSK Pardubického kraje

Sekretariát Regionální stálé konference Pardubického kraje
Mgr. Miroslav Smejkal
tel.: 466 026 306
e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz

Mgr. Martina Vitková
tel.: 466 026 336
e-mail: martina.vitkova@pardubickykraj.cz