Kontakty na RSK Pardubického kraje

Sekretariát Regionální stálé konference Pardubického kraje

Mgr. Miroslav Smejkal
tel.: 466 026 306
e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz

Mgr. Martina Vitková
tel.: 466 026 336
e-mail: martina.vitkova@pardubickykraj.cz

Ing. Petr Bořek
tel.: 466 026 322
e-mail: petr.borek@pardubickykraj.cz

Ing. Petra Kořínková
tel.: 466 026 353
e-mail: petra.korinkova@pardubickykraj.cz

Mgr. Jan Holeček
e-mail: jan.holecek@pardubickykraj.cz