Zelená a modrá infrastruktura měst a obcí budoucnosti

Cíl: Efektivní zelená a modrá infrastruktura snižuje tepelné ostrovy ve městech a obcích.
  • Vytvoření a realizace konceptu modré a zelené infrastruktury a snižování dopadů tepelných ostrovů ve městech a obcích.
  • Realizace vertikálních zahrad, vegetačních fasád a/nebo zelených střech na budovách ve vlastnictví města/obce či kraje jako součást státem podporovaného programu energetických úspor ve veřejných budovách.
  • Uplatnění konceptu hospodaření s dešťovou vodou v budovách a na pozemcích vlastněných městy, obcemi a kraji.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Města a obce přispívají k adaptaci na změnu klimatu a snižování energetické náročnosti na svém území.
  • Vytvoření systému svedení srážkových vod z povrchů městských/obecních pozemků do umělých prohlubní ve městě/obci, realizace povrchů komunikací, které umožňují zasakování apod. (dešťová zahrada).
  • Realizace plánů výsadby stromů pro dlouhodobou odolnost prostředí a pohodu obyvatel v centrech měst a obcí.

Dodavatelé SMART řešení

Příklad dobré praxe – Vertikální zahrady Polička

Příklad dobré praxe – Zelená střecha Lanškroun