Suroviny a recykláty v oběhovém hospodářství, rozvoj bio ekonomiky

Cíle: Odpadové hospodářství je optimalizováno na úrovni obcí, měst a krajů
 • Vypracování strategie v oblasti přechodu na oběhové hospodářství (ideálně pro region) se zvláštním zřetelem na prevenci vzniku odpadu, recyklaci a koncová zařízení pro využívání a zpracovávání odpadu a hospodaření s vodami.
 • Osvěta, komunikace s občany a jejich zapojení pomocí moderních technologických nástrojů (aplikace sloužící k monitoringu čistoty města, černých skládek, doporučení firem používajících recyklované produkty nebo opakovaně použitelné produkty vč. veřejných zakázek apod.).
 • Využití nových technologií IoW/IoT sloužících k monitoringu toků hmoty či hmoty a energie (digitalizace odpadu na skládkách), zapojení obcí, měst a krajů do inovativních/výzkumných a pilotních projektů v oblasti oběhového hospodářství.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Je vytvořena vhodná infrastruktura pro implementaci principů oběhového hospodářství / cirkulární ekonomiky v obcích, městech a regionech
 • Spolupráce všech stakeholderů v rámci obce, města a kraje při realizaci inovativních způsobů nakládání s odpady, včetně stavebního/demoličního odpadu, zavedení efektivních způsobů sběru (s dopady na množství a kvalitu tříděného materiálu) pohodlných pro občany (Door to Door systémy), případně s motivačním finančním benefitem (systémy PAYT).
 • Podpora vzniku lokálních center pro sdílení a re-use center pro opětovné použití nepotřebných věcí.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Je vytvořena vodohospodářská infrastruktura respektující principy oběhového hospodářství a odpovídající potřebám v době klimatické změny v obcích, městech a krajích
 • Obnova/dobudování vodohospodářské infrastruktury s využitím nejmodernějších technologií / metod čištění (s přihlédnutím k nákladové efektivitě a využití možných surovin), a to s ohledem na optimalizaci a digitální zpracování PRVKúK a zadržení vody v krajině.
 • Využití nástrojů IoT v oblasti vodohospodářství (např. smart metering).
 • Efektivní hospodaření s přečištěnou odpadní vodou i dešťovými vodami přímo v místě, budování a podpora recyklačních zařízení.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Bio ekonomika je nedílnou součástí hospodaření na lokální úrovni
 • Vytvoření systému efektivního třídění a nakládání s bioodpady, včetně potravin, dle principů bio ekonomiky jako součásti oběhového hospodářství na úrovni měst, obcí a krajů, navracení organické hmoty zpět do půdy.
 • Podpora lokálního zpracování a využití kůrovcového dřeva.
 • Příprava krajských bio-ekonomických strategií.

Dodavatelé SMART řešení