Společenská odolnost

Cíl: Města, obce a kraje vytvářejí podmínky pro dobrý život rodin
  • Vytvoření rodinné politiky obce/města a z toho plynoucích služeb pro matky s dětmi, seniory a další cílové skupiny.
  • Podpora dostupného bydlení jako prevence patologických jevů – optimální využití obecního majetku, využití brownfieldů ke kombinované funkci bydlení, občanské vybavenosti a podnikání.
  • Dostupné bydlení s ohledem na nové standardy 21. století – s odpovídajícím vybavením pro samostatný život např. handicapovaných obyvatel.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Místní komunita je odolná vůči sociálně patologickým jevům, je zajištěna fyzická bezpečnost občanů a kybernetická bezpečnost, všechny generace jsou vzdělávány v odolnosti vůči podvodným a řetězovým e-mailům, poplašným zprávám apod. (hoaxům) a „fake-news“
  • Výstavba či instalace zařízení k fyzické ochraně obyvatel a k zajištění kybernetické bezpečnosti na území měst a obcí.
    Systém osvěty pro občany všech věkových kategorií a další cílové skupiny k zvyšování odolnosti vůči kybernetickým hrozbám, podporovaný ze strany samospráv.
  • Metodika k zahrnutí bezpečnostních kritérií do veřejných zakázek krajů, měst a obcí při pořizování infrastruktury ICT a digitálních služeb veřejné správy.
  • Metodické vedení a informační podpora k zajištění kybernetické bezpečnosti na všech úrovních veřejné správy, speciálně pro potřeby měst, obcí a krajů.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: V městech, obcích a krajích je zajištěna ochrana před organizovaným zločinem, drogovou kriminalitou, je zamezeno extremismu a nárůstu sociálního napětí, je zajištěna ochrana před kybernetickými útoky na osoby, municipality a komunitní aktivity
  • Města, obce a kraje (ve spolupráci s nevládními organizacemi, místními spolky a/nebo školami) realizují preventivní aktivity, programy a projekty k odolnosti komunit a prevenci kriminality, včetně podpory a šíření osvěty v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Koncepce prevence kriminality měst a obcí k zajištění bezpečnosti a majetku osob, odpovídající personální kapacity a technické vybavení městské/obecní policie.

Dodavatelé SMART řešení