Podnikání je přirozenou součástí života obce, města a regionu

Cíl: V městech a obcích je vytvořena dostatečná infrastruktura a zázemí pro podnikání OSVČ a malých a středních podniků
 • Vytvoření inovačního a kreativního centra města, místního (mikroregionálního) poradce pro inovace, inovačního brokera MAS, inovačních HUBů a inovačních center; posílení role a kapacity regionálních kanceláří CzechInvestu pro rozvoj podnikatelské infrastruktury i pro OneStopShop servis podnikatelům pro rozvoj inovativních projektů.
 • Podpora podnikání v místě na základě zpracované strategie uplatnění občanů v místě bydliště a podpory podnikání s využitím krajských RIS3 strategií.
 • Vytváření koncepcí ITI s ohledem na kritéria SMART řešení.
 • Podpora coworkingových center a využití budov a pozemků ve vlastnictví měst a obcí k podpoře drobného podnikání, včetně regenerace malých brownfieldů pro začínající podnikání.
 • Podpora drobného a soukromého zemědělství, lokální produkce a spotřeby potravin (prodej ze dvora).

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Inovace a start-upy jsou podstatným faktorem rozvoje města/obce
 • Spolupráce krajů, měst a obcí s vysokými školami a dalšími akademickými pracovišti na vzniku inovativních řešení (např. projekty výzkumu, krajské hackathony pro veřejnost k řešení místních problémů) s podporou ze strany TA ČR, CzechInvestu a dalších.
 • Vznik a realizace dohody o spolupráci samosprávy a místních firem (místní/krajská podnikatelská/inovační rada; možnost plnění prostřednictvím projektu Technologická inkubace a akcí CzechInvestu).

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Jsou vytvořeny podmínky pro podnikání v místě a práci z domova / z místa bydliště
 • Zajištění/podpora baby sittingu, motivace k zahájení podnikání matek na/po rodičovské dovolené, vytváření pracovních příležitostí v lokální energetice a oběhovém hospodářství, podpora turistiky a cestovního ruchu, podpora zahájení podnikání občanů 50+ a sociálního podnikání.
 • Přizpůsobení služeb v místě práci z domova.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj lokální ekonomiky při vstupu větší či globální společnosti do regionu/města/obce
 • Zajištění spoluúčasti globálních firem na rozvoji regionu/města/obce typicky v oblasti infrastrukturálních, ale i SMART projektů.
 • Cílená podpora větších firem vyrábějících produkty s vysokou přidanou hodnotou.
 • Spolupráce na rozvoji vzdělávacích programů, ale i vzniku nových specializovaných firem.
 • Spoluúčast na sportovních, kulturních a jiných volnočasových aktivitách.

Dodavatelé SMART řešení