Dostupné sociální a zdravotní služby

Cíl: Na úrovni obce, města a kraje je realizován decentralizovaný systém provázané zdravotní a sociální péče
  • Provázání zdravotní a sociální péče na místní úrovni (na úrovni měst/obcí a krajů), zajištění přístupu k sociální a zdravotní péči pro každého obyvatele obce v jakémkoliv věku a v různé životní situaci na principu „poslední míle“ založené na síti sousedské (komunitní) výpomoci za podpory digitálních technologií.
  • Transformace sociální péče na komunitní péči.
  • Vytvoření pozice koordinátora v oblasti integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obci nebo na úrovni svazku obcí či regionu.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Efektivní zdravotní a sociální služby v místě plně využívají digitální technologie
  • Zavádění nových technologických řešení a inovativních přístupů v oblasti zdravotní a sociální péče (eHealth, telehealth, mHealth, telemedicína.
  • Vytvoření konceptu využití asistivních technologií a telemedicíny umožňujících bezpečné setrvání v domácím prostředí.

Dodavatelé SMART řešení

Cíl: Jsou vytvořeny optimální podmínky pro prevenci nemocí a zdraví prospěšné aktivity v místě (tj. lidé se dožívají vysokého věku ve zdraví)
  • Využití digitálních technologií pro odpovědné nakládání s vlastním zdravím – zabezpečený elektronický přístup ke zdravotní dokumentaci, usnadnění přístupu k informacím (pro obyvatele) o zajištění péče, včetně webů obcí s informacemi ve formátu „open information“ (pro další využití speciálními službami).
  • Realizace preventivních programů na podporu zdraví pro všechny věkové kategorie, podpora zdravého životního stylu, vyváženého stravování a zdravého bydlení, podpora pohybových aktivit a péče o duševní zdraví (podpora její dostupnosti).

Dodavatelé SMART řešení