Vysokorychlostní internet pomocí mikro-trenchingu v Dolních Studénkách

Rychlá, úsporná a bez nutnosti rozkopávat chodníky. Taková je metoda tzv. mikro-trenchingu, kterou využili v Dolních Studénkách jako jedni z prvních v republice k položení optických kabelů pro vysokorychlostní internet v části obce. Optická vlákna v chráničkách se při této metodě pokládají do pouze několik centimetrů širokých vyfrézovaných řezů v chodníku či vozovce. Minimalizují se tak rušivé dopady výkopových prací na veřejný prostor a život obyvatel.

Je to rychlý a levný způsob, jak zavést i na venkov vysokorychlostní internet – elektrický proud 21. století. Pokud mají malá města a obce poskytovat kvalitní podmínky pro život, práci a zábavu, bez vysokorychlostního internetu se neobejdou. Jsem rád, že jsme byli v Dolních Studénkách pionýry, kteří mohou inspirovat i další obce,“ říká Radim Sršeň, starosta Dolních Studének.

Pokládka kabelů pomocí nové metody proběhla v Dolních Studénkách v rámci závěrečné etapy zasíťování obce vysokorychlostním internetem. V tomto případě je internet v optických kabelech doveden až k domovům obyvatel a nabízí připojení s rychlostí stahování až 2 Gbit/s. Pilotní projekt mikro-trenchingu se týkal tzv. „Nové“ ulice o délce bezmála půl kilometru.

Pokládka byla hotová za dva a půl dne a při klasickém výkopu by to trvalo více než týden. Právě v podobných případech bychom rádi tuto inovativní metodu používali – nenahradí klasické výkopy plošně, protože ji lze použít jen v případě příznivých podmínek (není možné ji např. používat tam, kde víme, že bude potřeba průběžně připojovat další objekty, dochází k souběhu s jinou síťovou infrastrukturou a podobně), ale určitě bude přibývat případů, kdy ji budeme zvažovat, jde jak o rychlost, tak cenu a také je to menší zátěž pro obyvatele dané lokality,“ komentoval projekt Adam Zbiejczuk, tiskový mluvčí CETINu.

Jaké jsou výhody nové metody? Díky tomu, že se místo tradičního výkopu vytvoří v komunikaci jen relativně úzký a mělký zářez, není nutné odklízet a odvážet vybagrovaný materiál. Drážka se následně zaplní speciální hmotou, která zajistí ochranu položených kabelů i kvalitní povrchovou úpravu pro používání komunikace.

V Dolních Studénkách využili pro zavedení internetu i další technologie. Vedle již dříve dostupného wi-fi připojení došlo k výraznému zrychlení stabilního internetu „po kabelu“. Jde jednak o metalickou síť (s využitím existujících telefonních kabelů a technologie VDSL), kdy vybudování vysunutých uličních rozvaděčů (rDSLAMů) znamená, že optika je mnohem blíže koncovým zákazníkům a jen poslední úsek je veden po telefonních kabelech. V lokalitách s novou výstavbou, kde telefonní kabely nejsou, probíhá zase testovací pilotní provoz připojení pomocí radiových vln v pásmu 60 GHz. V jednání je i další rozšíření optické sítě přímo do jednotlivých domů.

Města a obce u nás potřebujeme rozvíjet ruku v ruce a vysokorychlostní internet v tomto ohledu otevírá nové příležitosti pro rozvoj dalších technologií skutečně chytrého venkova, jako je například telemedicína. Vedle toho umožní i důstojné podmínky pro práci z domova a zábavu těm, kteří potřebují stabilní a kvalitní internetové připojení schopné přenášet velké množství dat,“ dodává Radim Sršeň.

Autor: Radim Sršeň, starosta obce Dolní Studénky