Robotický kronikář v Prosetíně

V Prosetíně kronikáře nepotřebují, pořídili si robotického a zvažují UI.

V místě, kde si Pardubický kraj téměř podává ruku s krajem Vysočina, se rozhodli pro věru inovační přístup ve věci vedení obecní kroniky. Dlouhodobě se jim totiž nedařilo za vyčleněné tabulkové obecní peníze sehnat patřičně kvalifikovanou a hlavně spolehlivou a nadšenou osobu, která by místní kroniku plnila a spravovala. Vést obecní kroniku přitom není věc volby, nýbrž zákonná povinnost. Do kroniky se mají zaznamenávat pamětihodné události a informace o obci, které je vhodné předat dalším generacím. Často se jedná o práci náročnou a odměna se velmi často nerovná vynaloženému úsilí.

Správný kronikář by měl navíc umět psát vzhledným písmem a mít alespoň bazální umělecké zázemí, aby kronika byla nejen obsahově úplná, ale zároveň aby „nějak vypadala“. Ano, zákon připouští vést kroniku také elektronicky, ale nakonec je stejně povinné sepsané listy vytisknout a nechat svázat. Právě proto ji stále většina obcí vede v „ručně“ psané podobě. Navíc je to daleko osobnější forma a pro každou obec se tak trochu jedná o jistou formu vizitky.

Pan starosta Prosetína, Michal Vychroň, se jednoho dne rozhodl tento „boj s větrnými mlýny“ v podobě hledání nového kronikáře nechat být a zcela změnil hru – objednal si robota ze zámoří. Zařízení umí uchopit jakoukoli tužku nebo pero a stránku A4 sepsat do několika minut, a to včetně případného vytvoření malby nebo překreslení fotografie. „Je to vlastně 3D tiskárna, jen bez extrudéru, kterým se jinak vytlačuje plast. Je to jednoduché zařízení, které se ovládá přes volně dostupný grafický software,“ dodal starosta.

Jediným nedostatkem tak zůstává neschopnost robota zapisovat do textu diakritiku, tedy čárky a háčky nad jednotlivými písmeny. S tím už si však poradí přímo pan starosta a jednou za čas háčky a čárky ručně dopíše. Podle jeho slov tato činnost zabere vždy několik minut, navíc při tom obsah kroniky dokáže rovnou kontrolovat – nejedná se tedy o zátěž navíc.

A náklady? Robota obec pořídila včetně dopravy za 1 tisíc dolarů. Přibližně tisícový měsíční náklad na skutečného lidského kronikáře se tak obci vrátí již během prvních tří let. Robot má navíc deklarovanou životnost výrobcem dvacet let. Z tohoto dlouhodobého hlediska se tedy jedná také o nemalou finanční úsporu, kdy může obec ušetřené finance investovat do jiných věcí, jako kultura nebo zvelebování obce. Některým obcím by navíc na podobného robota mohl přispět například krajský úřad formou dotace, alternativně místní akční skupina. V takovém případě se cena ještě výrazně pro obec sníží.

A jaký je výhled využívání zařízení do budoucna? Jednoznačně zapojit do jeho fungování aplikace umělé inteligence. Robot je sice řešení personálního nedostatku, avšak někdo mu data stále musí kompletně dodat přes počítač, nedokáže si text vytvořit na základě několika dat nebo informací. To by se však mělo do budoucna změnit.

Už nyní vyzývá obec technologické nadšence mezi svými občany a ze svého okolí, aby se do vývoje zapojili. A zanedlouho se zde možná opravdu dočkáme prvních záznamů do obecní kroniky zcela v režii robotizovaných zařízení a umělé inteligence bez přispění člověka.

Zdroj fotografií: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/robot-umela-inteligence-kronika-kronikar-starosta-prosetin-psani.A230802_155316_pardubice-zpravy_lat