Komunitní výsadba v Horním Jelení inspiruje

V následujícím článku bychom se s Vámi rádi podělili o velmi zajímavý příklad dobré praxe v oblasti komunitní výsadby rostlin, která proběhla v době covidové v obci Horní Jelení v bývalém okrese Pardubice. Akce je důkazem toho, že při spolupráci občanů se dají i na obci s nevelkým rozpočtem dělat velké a smysluplné věci.

Horní Jelení – město mezi lesy. Už toto označení napovídá, že Jeleňáci, jak se místním obyvatelům říká, mají k přírodě blízko. A to doslova, městečko je ze všech stran obklopené převážně jehličnatým hustým lesním pásem. Kromě lesů však bylo Horní Jelení v devadesátých letech vyhlášené ještě jednou dominantou – přírodním koupalištěm v okolí Dolního rybníka, tzv. Dolňáku. Postupně však koupajících ubývalo a rybníček začal chátrat a okolí planě zarůstat. Až jednou skončil provoz koupaliště úplně.

Po 20 letech se však Jeleňáci rozhodli vdechnout místu nový život. Vedení městečka nejdříve nechalo za pomocí projektu vodní nádrž revitalizovat, kdy došlo k úpravám dna, vydláždění břehů a opravě hráze. Následně nechalo město kolem rybníka zbudovat inline dráhu, která dnes slouží ke sportovnímu vyžití, ale i běžným procházkám kolem rybníka.

Něco však místu stále chybělo, aby se stalo skutečným obnoveným centrem setkávání místních občanů – zeleň. Protože však v době virové pandemie existovala určitá míra nejistoty nad možnostmi městských a obecních rozpočtů, rozhodli se místní, že to celé pojmou komunitně. Zkrátka, že budou SMART.

Nejdříve bylo třeba celý záměr prodiskutovat na městě, neboť právě město je majitelem pozemků a bylo třeba zajištění oficiálního souhlasu s výsadbou. Po jeho získání se daly dohromady chytré hlavy, místní odborníci na floru a krajinotvorbu – ti zpracovali Koncept osázení Dolního rybníka. Zadání bylo jasné – cílem bylo, aby se z místa stalo přívětivé místo pro pikniky, odpočinek, případně večerní koncert, ale např. i svatbu v přírodě. Koncept osázení záhy vzniknul přesně dle zadání. Pak ale přišlo na řadu možná to nejtěžší z celé akce = zapojení komunity.

Již řadu let vydává místní radnice informační měsíční newsletter Jelenské listy. Od začátku tedy bylo jasné, že právě toto komunikační médium bude spolu s Facebookem nejvhodnější pro podání informací veřejnosti. V červnovém čísle roku 2020 tak bylo vydáno první avízo – že se projekt připravuje, a že v čísle následujícím bude zveřejněn seznam rostlin, které je možné adoptovat po vzoru adopce zvířat ze zoologických zahrad. Při adopci stromku má pak investor výsadu, že rostlinka ponese jeho jméno, které bude zaznamenáno v plánku lokality. V tomto prvním čísle padlo také avízo finančního rozmezí adoptovaných rostlin, kdy nejlevnější trvalky vycházely na 40 Kč a pro větší investory byly nachystány stromky za vyšší stokoruny nebo částky převyšující 1000 Kč. Červencové vydání Jelenských listů pak dle avíza obsahovalo kompletní seznam rostlin k adopci včetně plánku výsadby. Keře u cyklooválu, Trvalky do záhonu smyslných tvarů nebo Jasmínový ráječek – to jsou jen příklady jednotlivých prvků výsadby. Celkem několik desítek druhů rostlin a přes sto jednotlivých kusů. Toto vydání Jelenských listů také obsahovalo informace o způsobu zapojení občanů do akce, kdy bylo možné jak na dálku zaslat email se zájmem adopci a zároveň platit převodem, tak i osobně se zastavit na úřadě a vše vyřídit fyzicky. Zkrátka každému, co vyhovuje. Důležité bylo do tohoto vydání pro formu také uvést, že částky občané poskytují jako dar městu Horní Jelení pro konkrétní účel výsadby.

Stanoven byl také termín komunitní výsadby na říjen, aby zasazené rostlinky bezprostředně neohrožovaly vysoké teploty a sucho. Dohodnuto bylo, že květiny si občané mohou zasadit vyloženě svépomocí, na výsadbu keříků byla nabídnuta asistence autorů projektu a větší stromky byly vždy povinně zasazeny s odbornou pomocí. Město na své náklady zajistilo zeminu potřebnou pro sázení, prostředky pro ochranu stromů a prostředky pro zakořenění.

Když potom nastal den D, tedy 25.10.2020, lidé si den strávený u rybníka zpříjemnili nejrůznějšími pochutinami domácí výroby a pro všechny se tak jednalo o příjemně strávené chvíle.

Když celá akce skončila, nastal čas pro třetí oslovení občanů skrze Jelenské listy a Facebook obce – tentokrát řádky lemovala vděčnost organizátorů, sounáležitost s obcí. Speciální poděkování patřil pak místní dopravní firmě, která „za náklady“ zajistila dopravu stromků a zeminy a také sousední obci Ostřetín, která poskytla kompost ze své kompostárny.

A protože byla akce úspěšná a ve fondu darů zbývaly nemalé volné prostředky od lidí, kteří chtěli přispět, ale už na ně rostlinky nezbyly nebo přispěly bez nároku na adopci rostlinky, rozhodli se na Jelení na jaře roku následujícího uspořádat druhou etapu komunitního sázení, spíše menších a doplňkových květin. Celkově pak příspěvky občanů přesáhly hranici 100. 000 Kč – pokud bychom zohlednili i náklady na práci a logistiku, která by se za standardních okolností musela platit, dokázali lidé na Jelení díky komunitní spolupráci zainvestovat do svého veřejného prostoru částku přesahující čtvrt milionu Kč. A nepotřebovali k tomu ani dotace, ani matičku Evropskou unii.

A vzhledem k nadšení všech zúčastněných je velmi pravděpodobné, že to není poslední akce svého druhu v tomto městě mezi lesy.

My ostatní pak děkujeme za inspiraci a vysázeným rostlinám přejeme spoustu zdravých let, ať Vám místo dělá radost.

Autor: Tomáš Krátký

Foto: veřejná galerie na stránkách www.hornijeleni.cz