Chytré osvícení a retence vody v Holicích

Rozhovor s Ondřejem Výborným, starostou města Holic

  • Chytré svícení v Holicích

Pane starosto, v roce 2022 bylo v Holicích realizováno osazení jedné z periferních městských ulic ostrovním systémem veřejného osvětlení. Můžete nám projekt popsat trochu blíže, prosím?

Tento systém se nachází v ulici Pod Homolí spojující zástavbu centrální části města a místní část Podlesí. Instalováno bylo 12 sloupů s rozestupy 35 metrů. Každý sloup je sám o sobě ostrovní systém, nejsou zapojeny do sítě. Obsahuje LED svítidlo, solární panel a baterii. Na svítidlo včetně baterie se vztahuje záruka v délce 5 roků. Svítidla jsou doplněna o inteligentní systém stmívání, který zajišťuje bezproblémový a spolehlivý provoz i v měsících s nízkou intenzitou slunečního záření. Díky inteligentní světelné technologii rozpozná první solární svítidlo pohybující se objekty podstatně dříve než běžné pohybové senzory. Na základě tohoto jsou bezdrátově aktivována další solární svítidla na maximální výkon. Po uplynutí definované doby jsou všechna svítidla utlumena zpět na hodnotu základního nastavení. Výhody systému – méně rozptýleného světla, přesné řízení světelného toku, světlo pouze tehdy, když je ho potřeba, prodloužení životnosti všech komponent, maximální světelná účinnost s nízkým podílem UV-záření, úspora elektrické energie.

Inteligentní systém stmívání není povinnou součástí a je možné nastavit v základní variantě pravidelný režim svícení na konkrétní hodiny.

Proč jste volili tuto variantu oproti jiným, např. klasickému osvětlení zapojenému do sítě.

Dlouhodobě jsme zde řešili možnost umístění veřejného osvětlení, kde největším problémem bylo umístění sloupů. Nemáme zde totiž v majetku všechny pozemky okolo komunikace, a tak bylo třeba mít sloupy umístěné nikoli jen na jedné straně. Pro instalaci svítidel nebylo též třeba stavební povolení, což byl v dané lokalitě kvůli několika omezením jeden z dalších argumentů pro tento způsob řešení. Zároveň si řešení chceme provozně vyzkoušet a pokud se osvědčí, je možné, že instalací ve městě bude více.

A již máte k dispozici nějaká čísla nebo zpětné vazby z provozu? Reagují např. lampy stejně spolehlivě na chodce, jako na řidiče vozidel?

Prozatímní zpětné vazby od občanů jsou veskrze pozitivní. Systém funguje, jak má a vzhledem k tomu že je možné jej regulovat, proběhlo několik úprav tak, aby bylo osvětlení vyladěno, jak se říká „do posledního detailu“. Dobrou zkušenost jsme s osvětlením udělali i během zimních měsíců, kdy jsme nezaznamenali jedinou noc, kdy by světla nefungovala.

Je to přibližně rok, co jsou lampy a svítidla v provozu, objevilo se v mezičase nějaké pověstné ALE, kvůli kterému byste napříště instalaci zvažoval?

Nikoli. Jak jsem zmiňoval výše, tak jsme díky tomuto systému vyřešili veřejné osvětlení i v místě, kde to dlouhodobě bylo označováno za nemožné.

Některé obce a města namísto obdobných řešení, kdy svítivost svítidla reguluje čidlo nebo počítač, zvažují jako opatření generální omezení svícení, např. omezení doby svícení nebo intenzity světla. Neuvažujete v Holicích i něčem podobném a proč?

Neuvažujeme. Vnímáme totiž důležitost veřejného osvětlení pro zvýšení bezpečnosti nejen chodců.

Poslední dotaz pro naše čtenáře z řad starostů – realizaci prováděla česká firma nebo zahraniční? A mohl byste ji doporučit?

Realizaci prováděla česká firma ELPO s.r.o. z Hrochova Týnce. To že firma sídlí nedaleko Holic pro nás bylo velmi vítaným bonusem. S přípravou i realizací jsme byli velmi spokojeni.

 

  • Retence dešťové vody ze střech ZŠ Komenského

V rámci druhé části článku zůstaneme u energií, ale namísto elektrické se budu ptát na vodu. Velkým projektem města Holic v roce 2021 byla realizace několika retenčních nádrží na dešťovou vodu, s cílem zavlažovat touto vodou přilehlý Sokolský park, který také prošel jistou revitalizací či spíše prosvětlením. Přiblížíte nám prosím v číslech i tento projekt? Jaké byly náklady na realizaci, kolik vody se zadržuje a následně vrací do parku?

Projekt s názvem „Holice – využití srážkových vod“ směřoval do oblasti hospodaření se srážkovými vodami. V rámci tohoto projektu byla vybudována dvojice betonových nádrží na dešťovou vodu o celkovém objemu 105 m3. Hloubka stavební jámy pro nádrž byla cca. 5,0 metrů. Do této nádrže jsou svedeny dešťové vody ze střech ZŠ Komenského, Městské sportovní haly, Sokolovny a Muzea Dr. Emila Holuba. V rámci akce proběhla také revitalizace Sokolského parku, kde proběhlo kácení a výsadba stromů, zrealizovaly se mlatové chodníky i cesty a malé náměstíčko z žulových kostek, je zde umístěné mlhoviště a celý park je napojen na plně automatizovaný závlahový systém z retenčních nádrží. Celkové náklady na projekt se pohybovaly na úrovni 10 mil. Kč, kdy dotace z fondů SFŽP činila cca. 5,6 mil. Kč.

Voda v nádržích se nějakým způsobem monitoruje a závlahy jsou spouštěny dle výše hladiny nebo jaký je celý řídící princip provozu?

Závlahy jsou spouštěny plně automaticky. Retenční nádrže jsou napojeny i na studnu, ze které se v případě nedostatku vody v nádržích přečerpá voda na zalévání.

Jakým způsobem je následně park zavlažován? Stacionární zavlažovače jsou rozmístěny po celé ploše parku pod povrchem?

Ano, jedná se o závlahový systém tohoto typu.

Kdo byl iniciátorem projektu? Předpokládám, že pro takový projekt se politická podpora sháněla relativně snadno?

Skutečně, když rada města předložila návrh projektu, tak byla podpora napříč zastupitelstvem města. Ani v průběhu realizace vůči němu nezazněly od zastupitelů negativní ohlasy.

Děkuji Vám za rozhovor.

Také děkuji.