Chytrá učebna v Křenově

Základní škola 21.století aneb v Křenově se chtějí vzdělávat chytře. Přinášíme vám rozhovor s Václavem Dvořákem, starostou obce Křenov:

 1. Vážený pane starosto, rádi bychom se Vás zeptali na pár otázek souvisejících s Vaší základní školou v Křenově a jejím dalším rozvojem. Začněme základními údaji – jak dlouho Vaše základní škola funguje a kolik žáků jí navštěvuje?

Základní škola byla v Křenově nově postavená a poprvé otevřená v roce 1956 pro 1. i 2. stupeň, tímto způsobem funguje až do současnosti.

V současné době školu navštěvuje cca 75 žáků.

 1. Jedná se o řekněme „střediskovou“ základní školu, kterou kromě obyvatel Křenova navštěvují žáci z okolních obcí. Zejména se jedná o žáky z obcí Janůvky, Březina, Slatina, Rudná, Pohledy a zřejmě i Dlouhá Loučka. Podílí se tyto obce nějakým způsobem na chodu či organizaci provozu školy?

Jsme školou spádovou, střediskovou, dojíždějí k nám žáci z okolních obcí – Březina, Slatina, Janůvky, Arnoštov, Rudná, ale také z Dlouhé Loučky, Boršova u Moravské Třebové, několik žáků i z Moravské Třebové. Naše škola má rodinné zázemí s menším počtem žáků, které je příznivé pro žáky z okolních obcí a měst, kteří se nezačlenili do větších kolektivů velkých škol. Okolní obce do chodu zapojeny nejsou, ale v některých případech přispěly na nemalé investice – především do zateplení a nového opláštění školy, které momentálně dokončujeme.

 1. Podle dostupných informací proběhly ve Vaší základní škole v posledních letech nemalé investice do infrastruktury. Můžete je blíže popsat? O jaké náklady se jednalo a jaké výsledky tyto investice přinesly?

V posledních letech dochází ve škole k modernizaci nejen budovy, ale i jednotlivých učeben. V současné době probíhá dokončení zateplení fasády školy, máme vyměněná okna za plastová, ve škole máme nově zmodernizované dvě učebny (3. ročník, učebna angličtiny), ve třídách máme 5 interaktivních tabulí, v ostatních třídách dataprojektory, všechny třídy jsou vybaveny novými lavicemi a nastavitelnými židlemi. Modernizujeme digitální technologie, to nám pomáhá posunout se ve výuce novým směrem. Vzdělávání žáků se vyvíjí, nároky na vzdělávání také a my se snažíme jít s dobou. Využívat moderní metody, využívat moderní technologie, sebevzdělávání a tím zlepšit přípravu žáků na další studium. Škola se zapojuje do různých šablon a projektů i do chodu obce různými kulturními akcemi.

 1. Investovali jste z vlastních obecních zdrojů, nebo se Vám podařilo profinancovat investice z projektů, ať už krajských, národních nebo mezinárodních fondů?

Převážná většina zdrojů je z obecního rozpočtu, velice nám pomáhá MAS MTJ, byly využity i jiné dotační programy ale určitě ne v takové míře jak by bylo třeba. Při dvou fázích zateplení byly použity prostředky z POV Pardubického kraje, při zateplení tělocvičny z MMR. Při poslední žádosti na rekonstrukci jídelny a fasády budovy ZŠ vypsané Ministerstvem financí – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí – jsme i přes maximální připravenost projektu neuspěli, jen pro zajímavost, ze 300 žádostí uspělo pouze 31, a z toho žádná v Pardubickém kraji. Takže dokončujeme čtvrtou etapu zateplení za cca 4,77mil Kč ze svých zdrojů.

 1. Otázka na tělo – je ředitel školy členem zastupitelstva obce a myslíte si, že je funkční nebo žádoucí, aby se tak standardně dělo? Případně proč?

Ano, ředitel školy je členem zastupitelstva a myslím, že je to tak v pořádku, má možnost ovlivnit dění v obci, zapojit se do chodu obce ve spolupráci se školou, zlepšuje to spolupráci školy s obcí a s rodiči dětí. Zachování a podpora školy je jedna ze stěžejních priorit obce. Doplňuji, že i místostarostka je současně i učitelka v MŠ. V zastupitelstvu je pro zajímavost i bývalá paní učitelka, dnes již v důchodu, a vedoucí jídelny. Jsem rád, že tito lidé byli se mnou na kandidátní listině v posledních volbách a že jim není osud školy lhostejný.

 1. Nyní pojďme k hlavnímu tématu, které naše čtenáře bude zajímat, a to je záměr zbudování chytré (SMART) venkovní učebny. Jak se tato myšlenka vůbec zrodila, kdo byl jejím autorem a jaké jsou hlavní důvody pro snahu realizovat takovou investici?

Venkovní učebna je téma, které se ve škole skloňuje již řádku let. Původně chtěli učitelé zejména prvního stupně vybudovat altán, ve kterém by mohla probíhat výuka v přírodě. Máme kolem školy krásné prostředí, pokud chtěli učitelé učit venku, zejména v brzkých podzimních a  v průběhu jarních měsíců, používali různé podložky, židličky. Chybělo nám léta zázemí pro venkovní výuku.

Od začátku jsem chtěl zvolit cestu něčeho trochu jiného, než pouze altánu pro běžnou výuku. Jsem pro moderní přístup k výuce, seznamování dětí s novými technologiemi, environmentální výchovou, s principy moderního vzdělávání. Samozřejmě vize jsou krásná věc, ale k dosažení jsou třeba prostředky.

Škola i obec jsou členy MAS MTJ a můžu říct, že i díky menším dotačním projektům, se ve škole daří posunovat výuku každým rokem dopředu a je to vidět. Momentálně i vize venkovní učebny je společně řešena a doufám, že i toto, stejně jako mnoho předchozích projektů, dopadne dobře a ke spokojenosti žáků, učitelů i občanů.

 1. Co od takové investice očekáváte? Jaký bude mít dopad na výuku žáků nebo na možnosti vyučujících?

Atraktivita naší školy, kvalita výuky a přípravy. Máme v plánu kolem venkovní učebny vybudovat arboretum, smyslovou zahradu apod. Myslíme si, že i moderní venkovní učebna přiláká další žáky, kteří by navštěvovali naši školu.  Spolu s tímto projektem mám v plánu i další investice – modernizace dalších učeben, rekonstrukci jídelny a kuchyně, rekonstrukci venkovního sportoviště, zřejmě ambiciózní plány na obec s počtem obyvatel lehce přes 400, že? 🙂

 1. To tedy ano, šlapete do toho tedy slušně. Co vlastně všechno za prvky taková chytrá venkovní učebna obsahuje? V čem je ta hlavní SMART nadstavba oproti klasickým učebnám?

Spolu se zástupcem školy jsme byli na Dnu otevřených dveří v učebně Archimedes v Hodoníně. Tato učebna je velice moderně, účelně navržená. Vybavení je velmi moderní včetně veškeré IT technologie, je energeticky částečně soběstačná. Velikostně je vhodná pro 32 žáků. Lavice se dají složit a vznikne prostor i na jiné aktivity, zejména pohybové. Má stupínkovou podlahu, opět variabilní. Stupínky se dají lehce zasunout a vznikne podium pro různá vystoupení. Učebna je vybavena kamerovým systémem na pozorování ptáků, krmítky, vyvýšenými záhony, kompostéry s kalifornskými žížalami, živou zdí na pěstování různých bylin, rostlin, je bezbariérová a plně uzavíratelná v případě horšího počasí. Je zde také kabinet na ukládání pomůcek, termokamery pro žáky na sledování, studování např. stop zvěře, teploty předmětů apod.

Učebna má vlastní meteostanici, s daty mohou děti vyhodnocovat různá data o počasí, podnebí v naší obci. Realizace této učebny a její využívání posune vzdělávání dětí zase o další stupeň výš.

Dále ji lze využít i jako komunitní centrum, zázemí např. pro kurzy cizích jazyků, letní konání zastupitelstva. Je toho hodně, další myšlenky a nápady určitě přijdou.

 1. Měl jste možnost si podobnou učebnu vyzkoušet na vlastní kůži? Překvapilo Vás něco tzv. v reálu oproti prospektům?

Jak jsem již psal výše, navštívili jsme učebnu Archimedes v Hodoníně a parametry, které poskytuje, určitě budou předmětem výběrového řízení.

 Kolik pořízení takové venkovní učebny stojí peněz? A jak výstavbu plánujete financovat?

Pohybujeme se v představě cca 5 ti milionů korun, zatím probíhá proces umístění a povolení stavby, ujasnili jsme si velikost a máme projektově připraveno. Jak jsem již říkal, jednáme s MAS MTJ o možnosti financování z Evropských prostředků.

 1. Nezatíží následný provoz takové učebny neúměrně obecní rozpočet nad rámec současného stavu?

Nemyslím si, navíc opravdu očekávám i vyšší zájem o naší školu, která má volnou kapacitu i pro další zájemce z regionu.

 1. Podle dostupných informací jsou tkových učeben v České republice zatím zrealizovány pouze nižší desítky, v rámci Pardubického kraje a především v rámci lokality ORP Moravská Třebová by se jednalo o unikátní projekt. Očekáváte, že bude mít realizace SMART učebny dopad nejen na kvalitu výuky, ale i na atraktivitu Křenova celkově? Jaké čekáte sociální dopady takového projektu?

V republice bych spíš mluvil o jednotkách, ne desítkách. Budu rád, když půjdeme s dobou a dokážeme i na vesnici vybudovat zařízení s potenciálem do SMART budoucnosti propojeného s přírodou.

 1. Kdy plánujete projekt zrealizovat?

Již na tom pracujeme, zatím jen na úřadech a v přípravné dokumentaci. Uvidíme, jak dopadne financování, když dobře, rád vás přivítám ještě letos, nebo na jaře v příštím roce.:-)

 1. Pokud se realizace úspěšně podaří, byl byste ochoten se následně podělit i s dalšími starosty Pardubického kraje o své know- how?

Nejen se starosty, mám v plánu zapojit do projektu širokou veřejnost, nejen v regionálním a krajském rozsahu.  Tento projekt má ambice stát se svým přesahem mezinárodním propojením výuky, zkušeností a komunikace.