Příběhy projektů

Než začneme tuto část webových stránek plnit skutečnými úspěšnými příběhy realizovaných projektů, uvádíme hypotetický příklad pro lepší představu podmínek kreativního voucheru. Níže uvedený příklad se týká firmy vyrábějící zahradní nábytek.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

firma vyrábí zahradní nábytek
sídlí v Mladkově
rok založení 2010
počet zaměstnanců: 4

INSIDE

– díky úspěchu poslední navržené řady a obecně vyšší poptávce po kvalitním zahradním nábytku vidí majitel firmy potenciál na její růst – najmout dalšího zaměstnance a spustit novou řadu pro náročnější zákazníky
– součástí marketingového plánu na jeho propagaci je také tvorba produktového videa, jehož vytvoření však stojí nemalé peníze

ŘEŠENÍ

Firma se rozhodne využít kreativní voucher. Svůj záměr popíše v online formuláři na webu na tomto odkazu s pozitivní zpětnou vazbou z hlediska možné podpory projektu. Primárně totiž má sídlo v podporované oblasti a zároveň je věcná náplň projektu v souladu s podmínkami kreativního voucheru. Po absolvování semináře, na kterém také může prokonzultovat projektový záměr s marketingovým odborníkem si najde na webu databázi kreativců , kde si vybere příslušnou službu nebo služby a také konkrétního poskytovatele, kterého osloví s nabídkou spolupráce. Návrh projektu pak v rámci žádosti o kreativní voucher.

Projekt uspěl a byl schválen k finanční podpoře ve výši 50 000 Kč. Následuje uzavření smlouvy o poskytnutí kreativního voucheru. V návaznosti na to se podepíše dodavatelská smlouva mezi poskytovatelem kreativní služby a žadatelem, na jejímž základě poskytovatel zhotoví kreativní výstupy dle typu služby. V tomto případě se jedná o video, které umožní prezentovat nový produkt.

Před odevzdáním žádosti o proplacení dojde k zaplacení kreativci za jeho služby. Žadatel totiž musí doložit poskytovateli dotace finální výstupy projektu a proplacení dodavatelské faktury. Následně je kreativní voucher žadateli proplacen.