Zásady ochrany osobních údajů

Označením uvedeného pole potvrzujete, že jste si řádně přečetl/a dokument s názvem Informace pro uživatele portálu www.paradnikraj.cz o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovány výhradně za účelem provozu portálu www.paradnikraj.cz, kterým je sdílení informací mezi různorodými subjekty v oblasti podnikání, výzkumu, vzdělávání a činností územních samospráv na území Pardubického kraje. Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů lze rovněž nalézt na www.pardubickykraj.cz/gdpr.