Národní plán obnovy byl schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), který se začal chystat loni po zveřejnění záměru Evropské komise (EK) na financování oživení ekonomik nejen po koronaviru, dnes schválila vláda. Na NPO celkem půjde 200 mld. Kč s tím, že cca 172 mld. Kč má být z grantů Evropské unie (EU) a 28 mld. Kč z národních zdrojů. Nyní ČR pošle materiál Evropské komisi.

NPO je kompromisem mezi požadavky kladenými na plán evropskou legislativou, potřebami a prioritami jednotlivých resortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, s kterými MPO jedná. V meziresortním připomínkovém řízení k NPO přišlo z 80 připomínkových míst na 1,5 tisíc připomínek, které resort průmyslu musel vypořádat. K NPO se také uskutečnila veřejná diskuze a vznikl speciální web na adrese www.planobnovycr.cz, který se průběžně aktualizuje.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

Národní plán obnovy je pouze jedním z nástrojů, které bude moci ČR využít v příštích letech, NPO tedy nebude pokrývat všechny potřeby země. ČR bude moci využít i řadu dalších finančních nástrojů, mj. strukturální fondy, Modernizační fond aj.


Převzato z www.mpo.cz