Inovační prostředí v Pardubickém kraji je nastartováno

Pomohli jsme nastartovat inovační prostředí v Pardubickém kraji, a to díky Smart akcelerátoru Pardubického kraje II, který spěje do finále. Po třech letech fungování projektu, který znáte pod přívětivějším názvem Parádní kraj, nadešel čas na rekapitulaci. A povedlo se toho opravdu mnoho.

 Smart akcelerátor Pardubického kraje II navázal na obdobný projekt z předchozích let. Jeho cílem byla od počátku podpora inovací v regionu Pardubického kraje, a to ve všech ohledech. Zaměřovali jsme se na vědu a výzkum, vzdělávání, start-upy, podporu podnikatelů i regionální rozvoj. Centrálním místem, kde se po celou dobu projektu shromažďují veškeré informace, je webový portál www.paradnikraj.cz, který navštívilo více jak 26 tisíc uživatelů. A to nejen kvůli zprávám o projektu, web je současně oficiálními stránkami Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a nabízí také informace z dalších veřejných institucí, které jsou součástí tzv. inovačního ekosystému.

Součástí projektu byly mimo jiné tzv. asistenční vouchery. V rámci nich jsme podpořili přípravu žádostí, díky nimž jsou v kraji realizovány projekty výzkumu a vývoje za více než 47 milionů korun. Jde např. o projekt Výzkum a vývoj inovativního automatického výstražného systému pro zvýšení bezpečnosti na železniční trati v celkovém objemu téměř 19 milionů korun, který řeší Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky, o projekt Příprava hybridního lehkého nízkoenergetického textilního topného systému zejména pro oděvní součásti (13 milionů Kč) společnosti SINTEX, a.s. nebo projekt Algoritmus hluboké syntézy (7 milionů Kč), který realizují ve společnosti Feedyou s.r.o.

V rámci oblasti vzdělávání jsme se zaměřovali na podporu odborného školství a technických oborů. Ty v současnosti trpí stigmatem „béčkových“ oborů. Přitom obor vzdělávání by neměl být vybírán na základě prestiže, ale zejména by měl být brán ohled na vlohy a nadání jednotlivých žáků. Právě proto vznikla webová aplikace Zlatanova výzva, která dokáže dětem na základě profesionálního osobnostního testu odhalit talent a napomoci tak s výběrem vhodného oboru. „Aplikace je zcela zdarma a spuštěna byla v roce 2021. Od té doby poradila více než pěti tisícům žáků převážně z Pardubického kraje. S propagací webového nástroje nám pomohl nejen Zlatan, fiktivní postava experta na osobnostní předpoklady, ale také přední český YouTuber MenT. Pardubický rodák natočil pět videí o inovačních odvětvích, které jsou v Pardubickém kraji na vzestupu a drží krok se světovou špičkou,“ uvedl Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Videa s MenTem, stejně jako Zlatanovu výzvu lze nalézt na speciální webové stránce určené pro oblast vzdělávání www.paradnibudoucnost.cz.

 Další oblastí zájmu byly odborné akce a workshopy. „Uspořádali, případně jsme se podíleli, na desítkách odborných akcí a workshopů. Mimo jiné jsme pomáhali podnikatelům i obcím s marketingem a naučili jsme je, jak ho zvládnout svépomocí. Věnovali jsme se i oblasti chytrých řešení, cirkulární ekonomiky, průmyslu 4.0 či vodíku. Tyto akce navštívilo více než 300 osob,“ shrnul Ondřej Tušl, RIS3 manažer, který měl projekt na starosti. Nedílnou součástí byly také odborné platformy, které sdružovaly firmy, vzdělávací instituce a výzkumníky z jednotlivých inovativních oborů jako jsou chemie, elektrotechnika, textilní průmysl, doprava apod. Celkem proběhlo 11 jednání jednotlivých platforem s účastí bezmála 200 lidí a do konce letošního roku proběhne ještě 12. jednání. To vše zastřešovala Krajská rada pro inovace, poradní orgán krajské samosprávy. Její členové, kteří jsou jmenováni z řad regionálních politiků, zástupců Univerzity Pardubice či významných inovativních firem, se v průběhu realizace projektu sešli celkem devětkrát.

„Podpora inovačního prostředí se ukazuje v posledních letech jako zásadní pro rozvoj všech krajů České republiky, ten Pardubický nevyjímaje. Abychom zajistili konkurenceschopnost našeho regionu, musíme v těchto aktivitách i nadále pokračovat. Pevně proto doufám, že na projekt Smart akcelerátor Parádního kraje II navážeme novým projektem s tímto zaměřením a že budeme jeho prostřednictvím dodávat firmám, akademikům i obcím impulsy k inovačním aktivitám a aplikacím chytrých řešení,“ dodal krajský radní Ladislav Valtr.

Tisková zpráva ke stažení v PdF: TZ – Závěrečná konference Parádního kraje