Milion korun pro začínající podnikatele v Parádním Pardubickém kraji

Pardubický kraj v rámci podpory začínajících podnikatelů dá celkem 1 milion korun na startovací vouchery. Výzva je součástí projektu Parádní kraj, který si klade za cíl pomoci rozvoji regionu a propojovat podnikatele, obce, školy a veřejnou správu.

 „Pardubický kraj při rozjezdu projektu Parádní kraj deklaroval, že to s podporou podnikatelů myslí vážně. Dobře víme, že začínající podnikatelé nemají zrovna na růžích ustláno a velmi zvažují každou investici, zda je opravdu nezbytná. Proto vznikl dotační podprogram Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity – Startovací vouchery. O částky od 20 tisíc do 200 tisíc korun mohou žádat pouze začínající podnikatelé sídlící a vykonávající svou činnost v Pardubickém kraji,“ uvedl Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských fondů a inovací.

Dotační výzva žadatele dělí do dvou skupin:

  • Podnikatelské subjekty podnikající méně než rok – ti mohou žádat o finanční podporu jak na investiční aktivity jako je nákup technologického vybavení, tak na neinvestiční aktivity jako je mentoring, nájemné, licenční poplatky, tvorba webu apod.
  • Podnikatelské subjekty podnikající 1–3 roky – tito žadatelé mohou žádat o podporu pouze na neinvestiční aktivity.

Žádosti lze podávat od 11. 10. do 27. 10. 2021 od 12:00 hodin. Poskytnutí dotace je podmíněno finanční spoluúčastí žadatele. Ti ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy mohou získat podporu až 80 % způsobilých výdajů . Ostatní žadatelé z Pardubického kraje mohou získat podporu až 60 %.

„Uvědomujeme si, že podnikatelé při podobných projektech musí často skládat zálohu dodavatelům. Proto jsme se ve výzvě zavázali, že 50 % dotace žadatelům zašleme do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dotaci, aby finančními prostředky mohli disponovat co nejdříve,“ vysvětlil radní Valtr. Zbylých 50 % žadatel obdrží do 30 dnů od předložení a schválení závěrečného vyúčtování.

Více informací o dotační výzvě naleznete zde: https://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.aspx?document=63787