IROP vyhlašuje výzvy REACT-EU na oblast zdravotnictví

Řídicí orgán IROP dnes vyhlašuje výzvy na oblast zdravotnictví. Výzvy jsou zaměřené na posílení odolnosti systému českého zdravotnictví. Celkem je na zdravotnictví vyčleněno s využitím nového evropského investičního nástroje REACT-EU 15 miliard na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid19. REACT-EU je součástí IROP ve stávajícím programovém období 2014-2020 v rámci nově vytvořené prioritní osy 6 REACT-EU.

REACT-EU – výzvy na oblast zdravotnictví

Výzva č. 98 – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby. Výzva je zaměřena rozvoj a modernizaci pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů – JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště.

Výzva č. 99 – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty. Výzva je zaměřena na  rozvoj péče o zvlášť ohrožené pacienty (onkologičtí pacienty,  kardiologičtí pacienty, pacienty se zvláště závažnou obezitou, pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení a osoby s duševním onemocněním).

Výzva č. 100 – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb. Výzva je zaměřena na rozvoj významných laboratorních kapacit  a infektologických pracovišť nemocnic.

Systém  ISKP+ pro zpracování žádostí o podporu bude ke všem výzvám  zpřístupněn dne 22. 4. 2021 ve 14:00.
Předkládání žádostí o podporu bude možné u výzvy č. 98 od 5. 5. 2021, u výzvy č. 99 od 14. 5. 2021 a u výzvy č. 100 od 25. 5. 2021, vždy od 14:00 hodin.

Seminář pro žadatele

Dne 22. 4. 2021 od 10.00 hod bude ke všem výzvám uspořádán seminář pro žadatele prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Za každou žadatelskou organizaci je možné přihlásit pouze 1 účastníka, kterému v den semináře bude na e-mail uvedený v přihlášce zaslána adresa s přístupem na seminář. Na výše uvedeném odkazu naleznete registrační formulář i program semináře.

Konzultace

Dotazy k výzvám a přípravě projektových žádostí je možné vznést přes konzultační servis IROP, který je dostupný přes webové rozhraní.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zřídilo kontaktní adresu pro zasílání žádostí o konzultace k veřejným zakázkámkonzultaceVZ@crr.cz


Převzato z irop.mmr.cz