Evropská komise hledá experty pro období 2021–2027

Zájemci o práci pro Evropskou komisi se mohou ucházet o pozice expertů unijních programů pro období 2021-2027. Náplní jejich práce bude především hodnocení projektů ucházejících se o podporu z programů, monitorování projektů a poskytnutí názoru či rady ke konkrétním tématům.

Registrovat se jako nový expert nebo aktualizovat svůj profil, pokud jste již jako expert zaregistrovaní, můžete zde. Uchazeči musí prokázat vysokou odbornost a profesionální zkušenosti v oblasti financované jedním nebo více programy. Další podmínkou jsou také velmi dobré jazykové znalosti (především znalosti angličtiny).  Výzva je otevřená až do roku 2027.

Plné znění výzvy naleznete zde.


Převzato z dotaceeu.cz