Dotační tituly Pardubického kraje pro rok 2022 vyhlášeny

Mezi podporovanými oblastmi naleznete územní plánování, regionální rozvoj, ekologickou výchovu, péči o životní prostředí, lesní hospodářství, sport a volnočasové aktivity, kulturu a památkovou péči, bezpečnost silničního provozu, sociální věci a neziskový sektor, zdravotnictví a spolupráci se zahraničními regiony.

Podporu je možné znovu získat v rámci dotačního titulu Spolupráce se zahraničními regiony, který byl pro letošní rok zrušen, k dispozici budou ale i nové dotační tituly – v oblasti cestovního ruchu je například poprvé jako samostatný program vyhlášena Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Odbor životního prostředí pak v reakci na aktuální vývoj v této oblasti rozšířil možnosti podpory včelaření.

Podrobnosti k jednotlivým programům, formuláře i datum uzávěrky jednotlivých programů naleznete na adrese: www.pardubickykraj.cz/dotace