Chytrá města 2021

V rámci této soutěže bude kladen důraz na soulad s pilíři a principy Smart Cities v souvislosti s Metodikou Konceptu inteligentních měst Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Přihlášky mohou začít podávat obce, města, kraje a dodavatelé od 7. 4. 2021. Více se dozvíte v tomto článku: http://www.asociacekraju.cz/novinky/letos-prinasi-soutez-chytra-mesta-2021-novinku-v-podobe-projektu-smart-city-hub-1.html