Aplikovanému výzkumu se v PARádním kraji nebráníme

Spojili jsme síly s Technologickou agenturou České republiky a v úterý 21. května uspořádali v areálu Automatických mlýnů v PARdubicích konferenci o možnostech podpory TA ČR „Nebraňte se aplikovanému výzkumu“.

V atraktivním prostředí společenského sálu budovy SILA přivítal účastníky konference majitel objektu, Lukáš Smetana. Poté se slova ujal RIS3 manažer a moderátor konference Ondřej Tušl, který hosty seznámil s projektem Smart akcelerátor +/Pardubický kraj inovativní a představil značku PARádní kraj.

TA ČT podporuje aplikovaný výzkum

Prvním řečníkem se stal Ladislav Mlčák, regionální konzultant TA ČR. Technologická agentura ČR, která je organizační složkou státu, letos slaví 15 let od svého založení. Od té doby investoval stát do aplikovaného výzkumu jejím prostřednictvím 51 MLD Kč a podpořil tak 4920 projektů. Ladislav Mlčák dále představil realizované programy, mj. Program SIGMA (rámcový program pro podporu aplikovaného výzkumu a inovací), program BETA 3 (podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro státní správu), program DOPRAVA 2030 nebo program PROSTŘEDNÍ PRO ŽIVOT 2.  

O novém programu PRODEF blíže promluvil Jakub Požárek, projektový manažer TA ČR. Program, podporující aplikovaný výzkum a inovace, byl schválen 7. května 2024. Jeho cílem je podpora výzkumu a vývoje v oblasti obranného průmyslu a také zapojení nových subjektů do obranného VaVaI.

Letadla, drony i autonomní auta

Po krátké pauze následovala panelová diskuse, do které mohli posluchači vstupovat se svými dotazy prostřednictvím aplikace Sli.do. Nebylo překvapením, že všichni účastníci debaty mají vztah k PARdubickému kraji.

Václav Bervid, jednatel společnosti Orličan, vstoupil do firmy před 10 lety, ještě jako automobilový závodník. Firma Orličan, zabývající se výrobou letadel, byla založena na Choceňsku roku 1935. V dnešní době zaměstnává společnost okolo 90 lidí, z toho se 10–15 věnuje výzkumu. Aktuálně se zabývají tématem autonomního létání a finalizují vývoj vrtulového dronu. Jako malá firma by si sami vývoj dronu nemohli dovolit, proto ocenili podporu od TA ČR z programu TREND.

Václav Puš je vedoucí oddělení výzkumu a vývoje společnosti EXPLOSIA. Státní společnost zabývající se výrobou střelivin, trhavin a modulových hnacích náplní pro velkorážovou munici, aktuálně řeší vysokou míru fluktuace zaměstnanců. Je to dáno tím, že oblast, ve které EXPLOSIA podniká, se nedá prakticky studovat. Lidé s chemickým a strojírenským vzděláním se dále učí praxí na místě. V oblasti výzkumu se odborník vyškolí až za 3–5 let. Firma se proto maximálně snaží své zaměstnance udržet. Naštěstí zájem o práci roste a kolektiv výzkumníků se omlazuje.

Jako třetí usedl k debatnímu stolku Jan Thomas, technický ředitel společnosti LPP, Letecké přístroje Praha. Připomeňme, že do skupiny LPP patří i naše PARdubická společnost T-CZ. Firma má původ ve 30. letech, kdy se věnovala letectví. Od letadel přešli k pozemní technice a nyní vyrábí systémy pro bojovou techniku (pásová technika), softwary pro obsluhu, analýzu dat z okolí vozidla atd. Vyrábí také elektromechanické snímače pro vybrané avionické celky, akcelerometry, ukazatele náklonu atd. Momentálně se intenzivně věnují vývoji vlastního autonomního automobilu.

Univerzita jako zkušený PARtner

Čtvrtým hostem byl Petr Doležel, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity PARdubice. Fakulta produkuje absolventy informatiky, kteří se mohou uplatnit v mnoha oblastech na trhu. FEI se zaměřuje se na tvůrčí a aplikační činnost a je PARtnerem řady firem. Do programů TA ČR se fakulta zapojuje od samotného počátku a prošla všemi relevantními programy od vzniku agentury.

Posledním tématem panelové diskuze byla umělá inteligence. Je zřejmé, že se jí nemůžeme bránit. Je naopak třeba naplno využít všech výhod, které nám poskytuje. Protože kdo zaspí, tak už zítra nemusí být konkurenceschopný. To platí jak pro firmy, tak i pro jednotlivce.

Na závěr si zájemnci prohlédli prostory Vzdělávacího centra SFÉRA, které se nechází v areálu Automatických mlýnů.

Konference ukázala, že je o tato témata v našem regionu zájem. Nabídka dotačních programů na podporu aplikovaného výzkumu je dostatečně atraktivní i pro PARtnery mimo sféru obranných technologií. Za PARádní kraj budeme i nadále pořádat podobné akce, propojovat subjekty a poskytovat jim poradenství tak, aby se mohly neustále posouvat a rozvíjet.