Pardubický kraj kreativní

„První konference zaměřená na kulturní a kreativní odvětví v Pardubickém kraji.“

První blok s názvem „Kreativita a podnikání“ poskytne návod pro malé a střední podniky, jak získat podporu až 200.000 Kč na nákup kreativních služeb. Ministerstvo kultury rozdělí v Pardubickém kraji desítky milionů korun formou kreativních voucherů. Dozvíte se, jak správně zažádat a na co se připravit. Samotní poskytovatelé kreativních služeb (grafici, designéři, fotografové apod.) zase zjistí, jak se mohou o takové podporované zakázky ucházet a získat tak zajímavé příležitosti.

V rámci bloku také zazní informace o projektu Technologická inkubace agentury CzechInvest a představí se vám střední školy s kreativními obory v Pardubickém kraji.

Druhý blok je cílený zejména na základní školy. Jejich zástupci získají informace o tom, co je to kreativní vzdělávání, proč je právě kreativita klíčovou kompetenci 21. století a jak konkrétně ji rozvíjet. Základní principy a způsoby, jak je zapracovat do výuky představí Katarina Kalivodová, ředitelka společnosti pro kreativitu ve vzdělávání a Zuzana Demlová, která stojí za ambiciózními a úspěšnými projekty v Jihlavě. Zástupci Ministerstva kultury také přiblíží, jaké jsou možnosti financování projektů zaměřených na kreativitu a vzdělávání.

Bližší program a anotace přednášek ke stažení.

1. Blok – kreativita a podnikání (účast firem a poskytovatelů kreativních služeb)

9:00 – 11:30

· Úvodní slovo: Zástupce Pardubického kraje či města Pardubice

· Kreativní vouchery: Pavel Zingl, MKČR – Na co jsou a jak o ně mohou malé a střední podniky požádat? Jak se mohou zapojit kreativci?

· Technologická inkubace: Agentura CzechInvest

· Kreativní obory v Pardubickém kraji: prezentace středních škol zaměřených na kreativní obory v Pardubickém kraji

 

2. Blok – kreativita a vzdělávání (účast základních škol z regionu, ZUŠ, DDM, zřizovatelé)

12:00 – 14:30

· Úvodní slovo: Zástupce Pardubického kraje či města Pardubice

· Kreativní odvětví a kreativita v kontextu ČR: Martin Karas, Magistrát města Pardubic

· Kreativní vzdělávání: Katarina Kalivodová, Společnost pro kreativitu ve vzdělání

· Kreativní vzdělávání a příklady dobré praxe: Zuzana Demlová, Jihlava vzdělává kulturou, KVAS

· Podpora kreativního vzdělávání: MKČR – Představení podpory kulturně-vzdělávacích projektů a kreativního vzdělávání.

20. 10. 2022, 09:00-14:30

Východočeské muzeum Pardubice - společenský sál (Zámek)