Co zaznělo na setkání Krajské inovační platformy oboru strojírenství?

Aktuální dotační příležitosti nebo možnosti spolupráce mezi firmami a Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity PARdubice. Taková byla témata letošního jednání Krajské inovační platformy (KIP) oboru strojírenství, které se uskutečnilo 1. listopadu ve firmě Kayser v Moravské Třebové.

V zasedací místnosti firmy Kayser se v první listopadovou středu sešli pozvaní starostové obcí z našeho regionu a představitelé vybraných středních škol. Mezi přítomnými nechyběli ani zástupci společností CzechTrade a CzechInvest. V úvodu představil Ladislav Kotoulek historii firmy a předestřel podnikatelské výzvy, které před společností Kayser s.r.o. stojí. O firmě Kayser, která vyrábí plynové bombičky, si můžete více přečíst v našem článku.

Aktuální dotační příležitosti

Alena Užachovová z Agentury pro podnikání a inovace ve svém příspěvku shrnula aktuální dotační příležitosti z operačního programu OP TAK, které mohou pomoci s rozvojem inovací v našem PARádním kraji. 

API je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Na regionální kancelář API, sídlící v Pardubicích v administrativním centru Vinice, se mohou obracet zájemci z řad místních firem, vedení obcí nebo škol s konkrétními otázkami ohledně čerpání dotací z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK. RKA API poskytuje individuální konzultace projektových záměrů zájemců o dotace (status velikosti podniku, projektový cyklus krok za krokem atd.)  jak osobně, tak online.

Alena Užachovová doporučuje zájemcům přihlášení k odběru newsletteru na webových stránkách agentury API, který pravidelně informuje o aktuálních výzvách nebo změnách v metodice. Vyhlášené výzvy naleznou zájemci také na těchto webových stránkách agentury API.

DFJP je multioborová fakulta  

Jako třetí se slova ujal docent Petr Tomek vedoucí Katedry mechaniky, materiálů a částí strojů na Dopravní fakultě Jana Pernera (DFJP) Univerzity PARdubice. Ve svém příspěvku představil vědecko-výzkumnou a projektovou činnost fakulty a možnosti spolupráce mezi fakultou a firmami PARdubického kraje v oblasti strojírenství.

DFJP je multioborová fakulta založená roku 1993 se zaměřením obchodně-ekonomického a technologicko-technického směru. Fakulta nabízí řešení výzkumných úkolů a spolupráci s průmyslem v rozsáhlém spektru uplatnění. Uchazeči o studium si zde mohu vybrat z několika studijních programů a specializací. V oblasti strojírenství fakulta disponuje moderním zázemím v podobě laboratoří ve Výukovém a výzkumném centru v opravě v Doubravicích. 

Vědeckovýzkumná a expertní činnost Katedry mechaniky, materiálů a částí strojů je zaměřena na oblasti aplikované mechaniky a materiálového inženýrství se zaměřením nejen na aplikaci v dopravním inženýrství (silniční a kolejová vozidla, dopravní stavby) ale také i v energetickém, elektromechanickém, zpracovatelském a zbrojním průmyslu.

Studenti se mohou v rámci studia technického programu Dopravní technika zapojit na pracovišti do vědeckovýzkumné činnosti a spolupráce s firmami, a to zejména při tvorbě závěrečných prací a realizace stáží.  Kromě těchto možností zapojení, byly představeny také další možné spolupráce s průmyslem jako vyzvané přednášky, realizace školení, projektová činnost a smluvní výzkum. Součástí prezentace byly i konkrétní ukázky a reference spolupráce DFJP a průmyslu v oblasti strojírenství.

Setkání KIP oboru strojírenství zakončila exkurze v provozu firmy Kayser, kterou účastníky provedl Ladislav Kotoulek.