Zájem zástupců měst a obcí o společnou diskuzi na téma Chytrá řešení jako cesta obce z energetické krize byl velký

V úterý 8. 11. 2022 se v zasedací místnosti Krajského úřadu uskutečnila diskuze s vybranými řečníky, kde bylo cílem předat zástupům obcí z regionu rady ohledně možných úspor v energetice a také představit výstup projektu – analýzu chytrých obcí s vytvořenými demonstrátory. Výslednou analýzu si můžete stáhnout. Zároveň děkujeme za podnět z publika o vytvoření nových demonstrátorů pro úplně nejmenší obce do 500 obyvatel. Tato publikace bude rozšířena již mimo samotný projekt a její zveřejnění se předpokládá v následujícím roce.

Mezi řečníky byli skuteční experti – energetický manažer Pardubického kraje Milan Vich, František Pilný, starosta města Chrudim, které patří k lídrům v oblasti pokročilého energetického managementu, místostarosta města Holice Petr Kačer, který má rozsáhlé zkušenosti s EPC projekty a zástupci podnikatelského sektoru Josef Večer (ENUPRO) a Tomáš Vrbický (NOHO).

Celá diskuze byla nahrávána. Záznam si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=Uh6FTMBgFCo

Děkujeme všem účastníkům i přednášejícím za hojnou účast a především zájem, neboť krize se týká nás všech a je jen na nás, jak k problematice přistoupíme. Pardubický kraj se může pyšnit tím, že v energetické oblasti patří k lídrům v ČR a např. město Chrudim je vzorným příkladem nejen v našem kraji.