Zahajovací setkání projektu GH2M v Bulharsku

Ve dnech 15. a 16. května 2024 se uskutečnil Kick-off meeting k projektu GH2M (Green Hydrogen Mobility) z programu Interreg Europe. Projekt GH2M se zabývá rozvojem vodíkové infrastruktury na území projektových partnerů s cílem podpořit implementaci opatření vedoucích k rozšíření vodíkových technologií v dopravě.

Setkání se konalo ve městě Stara Zagora v Bulharsku, kde sídlí vedoucí partner projektu SZ REDA (Stara Zagora Regional Economic Development Agency).

Z našeho PARádního kraje se do Bulharska vypravili zástupci Regionální rozvojové agentury PARdubického kraje. Setkání se zúčastnilo všech 8 partnerů konsorcia z Holandska, Španělska, Slovenska, Švédska, Irska a Řecka.

V průběhu meetingu byly dohodnuty nejbližší aktivity v projektu, kdy RRA PK bude mít na začátku projektu za úkol sestavit komunikační plán a vytvořit společnou metodiku na identifikaci a srovnávání účinných politických (legislativních) opatření na podporu ekologické výroby vodíku a integraci obnovitelných zdrojů energií do výroby vodíku. Cílem je porovnat, jak je z hlediska legislativy přistupováno k podpoře vodíkové infrastruktury v jednotlivých regionech a státech a zjistit, která opatření jsou nejúčinnější.

Zároveň, dle určeného harmonogramu projektu, se diskutovala podzimní návštěva u PARtnerů z Holandska v regionu Drenthe, kde proběhne ukázka příkladů dobré praxe, jak uvést vodíkové technologie do praxe.