Vzniká Regionální centrum podpory investic do bydlení

Nedostatek kvalitního a dostupného nájemního bydlení je problém v řadě obcí naší země. Zvrátit tento nepříznivý trend pomohou dotace z Národního plánu obnovy. Plánované výzvy na podporu dostupného bydlení počítají navíc s pomocí tzv. Regionálních center, kterých v České republice pod Státním fondem na podporu investic vznikne celkem osm. A právě jedno z těchto center pro rozvoj investic do bydlení vzniká ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou PARdubického kraje (RRA PK).

Hlavním zaměřením Regionálního centra v PARdubickém kraji bude podpora rozvoje dostupného nájemního bydlení v regionu. Centrum bude sloužit jako klíčový zdroj informací a poradenské podpory pro obce, města a kraj. Starostové, kteří plánují realizovat projekty v oblasti bydlení, se tak mohou obrátit na zástupce Regionálního centra, kteří jim pomohou s přípravou projektových záměrů.

RRAPK v současnosti dokončuje mapování absorpční kapacity u největších obcí v regionu.

Více informací najdete na stránce Státního fondu podpory investic.

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Feltl

+420 608 511 474

feltl.lukas@sfpi.cz