Vzdělávání dětí a mládeže v knihovnách v ČR a Polsku

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás na další česko-polský webinář organizovaný Euroregionem Nisa v rámci společného přeshraničního projektu Euroregionu Nisa s Euroregionem Glacensis a ESÚS Novum „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám“, číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002837.

Série webinářů v rámci tohoto projektu je určena pro širokou veřejnost a zaměřena na česko-polské vztahy a aktuální témata související s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Webinář, na který Vás srdečně zveme, se uskuteční dne 29. září 2022 od 10:00 hodin v aplikaci WEBEX pod následujícím odkazem: https://bit.ly/3RxM5jj.

Tématem webináře bude „Vzdělávání dětí a mládeže v knihovnách v ČR a Polsku“. Prezentující knihovny, jakožto důležitá kulturní, setkávací a vzdělávací centra, představí jak národní tak regionální resp. vlastní projekty zaměřené na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Euroregion Glacensis