Vzdělávací seminář představil novinky z oblasti asfaltování

V úterý 7. května se ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě (VVCD) Univerzity Pardubice uskutečnil vzdělávací seminář na téma Inovativní přístupy k navrhování a provádění vozovek. Přestože odborná akce přilákala zejména studenty a pracovníky Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP), zavítali do Doubravic i zástupci dopravních a stavebních firem z PARdubického kraje.

V úvodu Jan Gregor přivítal všechny přítomné a představil platformu PARádní kraj. Poté se slova ujal Ing. Petr Mondschein, Ph.D., který se ve svém příspěvku zaměřil na moderní asfaltové směsi v konstrukcích netuhých vozovek.

Asfaltová směs je třífázový systém obsahující kamenivo, asfaltové pojivo a vzduchové mezery. Obsah asfaltového pojiva ve směsi ovlivňuje její životnost a odolnost vůči deformacím. Rozdělujeme směsi lité/hutněné, podle velikosti zrna, podle čáry zrnitosti kameniva, podle pojiva, podle kvality asfaltové směsi, podle užití v konstrukci vozovkového souvrství atd. Trhlinám na vozovce účinně zabraňují vlákna přidaná do asfaltové směsi. Hodí se třeba v místech se zvýšeným dopravním zatížením, jako jsou křižovatky.

Moderní technologie a ekologie

Asfaltové směsi s CRMB pojivy (směsi modifikované pryžovým granulátem z recyklovaných použitých pneumatik, byť v malém procentu) mají tu výhodu, že výrazně zvyšují odolnost proti trvalým deformacím např. vyjetým kolejím. Mnoho lidí se domnívá, že právě přítomnost gumy snižuje hlučnost vozovky. Tichý povrch je ale zajištěn vyšší mezerovitostí. Tyto směsi se vyznačují vyšším podílem pojiva, což zvyšuje životnost vozovky a snižuje riziko vzniku trhlin.

Ekologická cesta v budování silnic spočívá v předcházení vzniku odpadu. Kvalitní vozovka má dlouhou životnost a čím méně oprav a rekonstrukcí, tím menší energetická a materiálová náročnost v silničním hospodářství.

Konstrukce pozemních komunikací

Po prohlídce laboratoří VVCD představil novinky z oblasti navrhování vozovek pozemních komunikací Ing. Jan Zajíček. Ten ve své přednášce seznámil posluchače s principy, cíli a metodou návrhu konstrukce pozemních komunikací. Věnoval se historii návrhových metod i vysvětlení principu modelu moderního posouzení vozovky. Dále popsal problematiku živostnosti vozovek a jejího posuzování. Ve druhé části své prezentace se přednášející věnoval návrhové metodě dle inovovaného předpisu TP 170 – popsal důvody revize i změny oproti předchozímu předpisu. Posluchačům demonstroval průběh návrhu vozovky dle katalogu uvedených technických podmínek (včetně analýzy vstupních podkladů) i návrh v nově dostupném programu ELaS.

„Z pohledu přednášejícího byly obě přednášky semináře vhodným doplněním a rozšířením probíraného učiva pro posluchače studijního programu Dopravní stavby z vybrané oblasti pozemních komunikací. Pro odborníky z praxe pak byl dle mého názoru přínosný především díky možnosti seznámení se s novinkami v dotčených technických normách a diskuse přímo s jejich autory,“ hodnotí vzdělávací akci zástupce vedoucího Katedry dopravního stavitelství Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Rádi bychom poděkovali přednášejícím, hostům, ale zejména zástupcům KDS, DFJP za hladký průběh vzdělávacího odpoledne.