Vyhlášení Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Polsko 2021-2027

Dne 1. 11. 2023 byla vyhlášena první výzva pro předkládání malých projektů pro prioritu 4 „Spolupráce institucí a obyvatel“. Termín pro předkládání projektových žádostí do první výzvy je do 29.2.2024. Projekty lze předkládat výhradně přes monitorovací systém pro malé projekty, který je dostupný na adrese http://fmp.cz-pl.eu/.

Podporované aktivity:

1. Podpora spolupráce institucí – podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření předpokladů a zvyšování ochoty institucí přeshraničně spolupracovat. Financovány mohou být následující aktivity zaměřené na síťování institucí, jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka), sdílení dobré praxe, výměnné stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací

2. Projekty typu „people to people“

Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a společných společenských a kulturních projektů. Jde o aktivity, které zvyšují úroveň vzájemného poznání a porozumění, budují důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispívají k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu.

Fond malých projektů bude podporovat financování sportovních aktivit a aktivit spolků, táborů a výměnných pobytů, konferencí a workshopů, poznávacích/turistických zájezdů, výletů, exkurzí, výukových a vzdělávacích akcí. Dále budou podporovány festivaly a koncerty, trhy a jarmarky, dožínky, veřejné slavnosti, sportovní aktivity masového charakteru bez nutnosti registrace, atd…

Informace a dokumentace k novému Fondu malých projektů jsou k dispozici na webových stránkách euroregionu v menu „Grantové programy“ na https://www.euro-glacensis.cz/info-o-programu-interreg.html, kde je možné nalézt obecné informace a zároveň i podrobnou dokumentaci Fondu.

Zároveň je možné k získání informací využít některého z připravovaných školení pro žadatele FMP (priorita 4.2), která budou probíhat. Školení jsou k dispozici jak prezenční, tak online formou.

Pro první výzvu FMP jsou stanoveny tyto termíny školení. Na jednotlivá školení je nutné se přihlásit přes Google formulář prostřednictvím níže uvedených odkazů:

Dne 7. 12. 2023 (9:30 – 12:30) – Pardubice (CZ), budova Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, sál Jana Kašpara

Dne 28.11.2023 (9:30 – 12:30) – Żelazno (PL), Centrum Biblioteczno-Kulturalne, Świetlica Wiejska w Żelaźnie, Żelazno 128, Żelazno, 57-361

Dne 30. 11. 2023 (9:30 – 12:30) – Hradec Králové (CZ), budova Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, sál Jana Letzela

Dne 12. 12. 2023 (9:30-12:30) – online

Další způsob, který lze využít pro získání informací k novému Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis, je možnost konzultací konkrétních zaměření malých projektů a projektových žádostí v prioritě 4.2, a to v sídle Správce FMP na české straně: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou. Pro polské žadatele budou zajištěny také konzultace na polské straně hranice, a to v rámci konzultačních dní. Konzultační dny budou probíhat v sídle polské části Euroregionu Glacensis na adrese: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, ul. Łukasiewicza 4a/2, Kłodzko. Termíny konzultačních dní pro prioritu 4.2, na které bude nutné se předem zaregistrovat, budou zveřejněny na webových stránkách https://www.euro-glacensis.cz/konzultacni-dny.html