V České Třebové vzniká Juniorní centrum kyberbezpečnosti

Jako reakce na rostoucí počet kybernetických útoků vznikne na Střední škole technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové Juniorní centrum kyberbezpečnosti. Cílem projektu je posílit vzdělávání v oblasti IT, posílit kybernetickou bezpečnost Pardubického kraje, a současně podpořit regionální rozvoj a zavádění inovací v PARádním kraji. Podle Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje, by se z českotřebovské „dopravky“ mohl v budoucnu stát regionální hub kybernetické bezpečnosti.

Vybudování Juniorního centra kybernetické bezpečnosti v rámci Střední školy dopravní a technické Gustava Habrmana v České Třebové je součástí Strategické intervence (Zvyšování kompetence v oblasti kyberbezpečnosti a digitalizace) v rámci projektu Smart akcelerátor+/Pardubický kraj inovativní.

Střední škola Gustava Habrmana se dlouhodobě věnuje vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti a IT. V rámci oboru Informační technologie vznikne nově i předmět Kybernetická bezpečnost. Společně s modernizací vybavení vznikne na půdě školy vhodné prostředí pro vznik centra kybernetické bezpečnosti. To bude sloužilo nejen jejím studentům, ale posílí kybernetické vzdělávání v regionu.

Vedle rozvoje školství a zvýšení kvality vzdělávání na středních školách má projekt přesah i do oblasti podpory inovací a rozvoje regionu. Vznik centra je zároveň podporou hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ), ke kterým se řadí i ORP Česká Třebová. V areálu školy navíc sídlí Třebovsko-orlický podnikatelský inkubátor (TO.PINK), který nabízí další možnosti spolupráce na rozvoji regionu.  

O chystaném plánovaném Juniorním centru kyberbezpečnosti informuje také PARdubický kraj na svých stránkách.

Aktuální stav: Rada Pardubického kraje na 76. řádném jednání 19. 2. 2024 schválila projektový záměr „SŠ Technická a dopravní Česká Třebová – centrum pro výuku kybernetické bezpečnosti“ a uložila zahájit přípravu projektu.