Startovací a Technologické vouchery pro rok 2024 mají zelenou

Podporu začínajících podnikatelů doplnila v letošním roce nově i podpora výzkumníků a inovátorů v podobě Technologických voucherů. A protože se obě formy dotace osvědčily, mohou se zájemci už teď připravit na další kolo. Rada PARdubického kraje, za účasti radního pro regionální rozvoj Ladislava Valtra, totiž schválila Technologické a Startovací vouchery pro rok 2024. V pondělí 6. listopadu tak byla zveřejněna Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024. Příjem žádostí je stanoven na 2. ledna 2024. Cílem voucherů je podpořit inovace a zvýšit spolupráci mezi firmami a výzkumníky v PARdubickém kraji.

Startovací vouchery pro snadnější začátek

Rozjet vlastní podnik není nikdy snadné. Když se navíc snažíte prorazit s novým nápadem, bývají začátky opravdu náročné. Snížit počáteční náklady mohou pomoci Startovací vouchery, určené pro podporu inovativních podnikatelských aktivit. Zájemci mohou získat dotaci v rozmezí 20 000 až 200 000 Kč.

Startovací vouchery jsou určeny pro začínající podnikatele z PARdubického kraje, přičemž finančně zvýhodněni budou žadatelé z obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) Moravská Třebová, Česká Třebová, Králíky a Svitavy.

Žádosti budou přijímány elektronickou formou prostřednictvím Dotačního portálu PARdubického kraje v termínu 2. 1. 2024 – 31. 1. 2024.

Plné znění Výzvy se soupisem podporovaných aktivit a seznamem povinných příloh si můžete stáhnout zde.

Technologické vouchery se osvědčily

Letos měly Technologické vouchery premiéru a svou cílovou skupinu si našly. Zmiňme například firmu Kayser z Moravské Třebové vyrábějící bombičky do tlakových lahví nebo společnost La Viva, vyvíjející ozdravné probiotické koupele. I v následujícím roce budou moci inovativní podniky z PARdubického kraje zažádat o dotaci v rozsahu 50 000 – 200 000 Kč. Finančně zvýhodněni budou žadatelé z regionů ORP Králíky, ORP Moravská Třebová, ORP Svitavy, ORP Česká Třebová.

Žádosti budou přijímány elektronickou formou prostřednictvím Dotačního portálu PARdubického kraje v termínu 2. 1. 2024 – 31. 1. 2024.

Plné znění Výzvy s kompletními požadavky si můžete stáhnout zde.