Setkání Krajské inovační platformy oboru SMART Region proběhlo v Chrudimi

Zástupci obcí a jejich organizací z hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) ORP Moravská Třebová a Česká Třebová se vzdělávali v oblasti energetického managementu v praxi. Setkání jim zprostředkoval projekt Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní.

V pátek 10. 11. 2023 proběhlo v dopoledních hodinách v Chrudimi setkání Krajské inovační platformy oboru SMART region zaměřené na poznání energetického managementu v praxi. Město Chrudim dlouhodobě patří k městům PARdubického kraje s nejpokročilejším systémem energetického managementu. Městský energetik Zdeněk Pavlík, kterého město před lety najalo, přináší nejen výrazné úspory, ale hlavně koncepční práci s energiemi.

Zcela běžnou součástí chodu města Chrudim je tak dálkové sledování spotřeb jednotlivých městských organizací, škol a dalších objektů ve správě města. Nejedná se však pouze o monitoring, nýbrž o možnost dálkové regulace a vyhodnocování dat, což umožňuje i plánování dalších úsporných procesů a investic.

Jak bylo během setkání řečeno zástupci města Chrudim, především pak starostou Františkem Pilným a energetikem Zdeňkem Pavlíkem, vše začíná u poctivé revize všech odběrných míst ve městě nebo obci. Následně je třeba tato místa s železnou pravidelností (minimálně jednou měsíčně, ideálně však jednou za den) obejít a odečíst. Vyplatí se také investovat do dálkového odečtu. S nasbíranými daty se pak může začít aktivně pracovat a vyhodnocovat vhodné úsporné kroky.

Stejně důležité bylo sdělení, že obec by pro tyto činnosti vždy měla mít k dispozici odborníka, který je celým procesem provede. Takový odborník dokáže vhodnými regulačními kroky bez investic ušetřit obci 10–15 % spotřeby energií.

Diskutovány byly též vhodné investiční metody energetických projektů nebo jednotlivé použitelné technologie sloužící k monitoringu a vyhodnocení dat.

Všichni účastníci si tak odnesli cenné informace a shodli se na nutnosti pokračování podobných platforem.