Setkání KIP ve firmě Proxim

V pátek 26. dubna jsme se sešli se členy Krajské inovační platformy (KIP) oboru chemie při dalším pravidelném setkání. Hostitelské role se tentokrát ujala rodinná firma Proxim s.r.o. sídlící v Rybitví.

Tradiční výrobce bazénové chemie

V úvodu ředitel Jan Kroupa představil rodinnou firmu Proxim, kterou před 33 lety založil jeho otec, věnující se výzkumu organických syntéz. Jedním z prvních produktů společnosti byla hnojiva pro zahrádkáře. Od roku 2000 zahájila firma výrobu bazénové chemie, která nyní tvoří asi 90 % produkce. Díky účasti na zahraničních veletrzích a certifikaci ISO tvoří nyní export firmy přes 50 % obratu. Proxim vyváží do 12 zemí, mj.  do Německa a Švýcarska. Aktuálně má společnost 26 zaměstnanců a zájem o její produkty je tak velký, že občas musí odmítat zakázky.

Výroba ve firmě není technologicky příliš náročná. Většinu procesu tvoří míchání chemických směsí a finálních přípravků. Ty se pak stáčí do malovýrobních balení a distribuují koncovému zákazníkovi.

V Proximu nemají plně automatické výrobní linky. Je to dáno tím, že každá chemikálie potřebuje jiný přístup (nesmí se kontaminovat, mají různé formy askupenství). Univerzální výrobní linka by také nezvládla vytvářet různé druhy balení. V Proximu vyrábí více produktů pod několika brandy, což je umožněno právě i díky poloautomatické výrobě.

Výzvy v podnikání

Jan Kroupa vystudoval obor organické chemie na VŠCHT v Praze. Nejen díky znalosti vědeckého prostředí kvituje snahu o propojení výzkumné a komerční sféry. Již v minulosti si ve spolupráci s univerzitou ověřovali některé výrobní postupy.

Pozice rodinné firmy ale přináší určitá specifika. V rodinné firmě nejsou specializace, každý zaměstnanec zastává několik funkcí a často nezbývá prostor na vývoj. Rodinná firma zase lépe odolává krizím a snáze je překonává. Komplikace přináší pak samotný chemický obor, který je svazován přísnou legislativou omezující zavádění vývoje do výroby.

Aktuální inovace firmy Proxim směřují k rozšiřování výroby, zlepšení logistiky a zázemí pro zaměstnance. Firma vybudovala novou halu se zelenou střechou a rozvíjí hospodaření se srážkovou vodou. Využívají také dotační tituly.

Možnosti PARtnerství

Ve druhém příspěvku Petr KalendaTomáš NovotnýCentra transferu technologií a znalostí (CTTZ) Univerzity PARdubice představili možnosti spolupráce v oblasti chemického průmyslu na Fakultě chemicko-technologické Univerzity PARdubice.

Nejčastěji firmy u UPCE poptávají měření a testování produktů (prvkové analýzy, elektronová mikroskopie, termické analýzy). Možností spolupráce je ale víc:

  • spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávací činnosti (praxe, výuka, účast v odborných komisích, stáže…)
  • spolupráce s aplikační sférou v tvůrčí činnost (základní a aplikovaný výzkum, analýzy, konzultace…)
  • účast na konferencích a seminářích

UPCE má první spin-off společnost s názvem Lipidica a.s., zaměřený na včasnou detekci rakoviny slinivky. Úspěch slaví také s novými typy vosků pro lyžaře, bez fluoru, které aktuálně testuje český biatlonový tým.

V závěru přednáškové části přiblížil Tomáš Vlasák služby, které podnikatelům nabízejí CzechInvest a CzechTrade.  

Děkujeme vedení firmy Proxim nejen za PARádní pohoštění, ale zejména za představení firmy i působivou prohlídku výrobních prostor.

Chcete i ve své firmě uspořádat setkání PARtnerů z Krajské inovační platformy a aktivně se tak zapojit do PARádního kraje? Ozvěte se nám.