Setkání k projektu REWARD v Portugalsku

Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development

Ve dnech 14. 5. – 16. 5. 2024 proběhlo úvodní projektové setkání KICK-OFF meetingprojektu REWARD v portugalském regionu Médio Tejo, konkrétně ve městě Tomar. Projekt REWARD, který se zaměřuje na přilákání a udržení talentů v regionech, je realizován v rámci programu Interreg Europe.

Z našeho PARádního kraje do Portugalska vyrazili zástupci z Regionální rozvojové agentury PKPARdubického kraje. PARtnerskou institucí, která zajišťovala setkání, byla Inter-Municipal Community of Médio Tejo. Setkání probíhalo v režii hostující instituce a ve spolupráci s leadpartnerem projektu Savonlinna Development Department Services Ltd.

První den se partnerské organizace vzájemně seznámily a představily. Následně proběhlo vyhodnocení Status quo analýz jednotlivých regionů/organizací na téma udržení knowledge workers v regionech. Tyto analýzy identifikují aktuální stav zapojených regionů a přinášejí fakta o ekonomických a sociálních podmínkách pro přilákání anebo udržení talentů.

Tyto informace, které PARtneři mezi sebou sdílí, jsou základem pro přenos dobré praxe, neboť pomohou zmapovat pozici, výzvy a příležitosti v jednotlivých regionech.

Dále proběhly ukázky dobré praxe v oblastech quality of life and regional attractiveness, jako např. Convent of Christ – UNESCO World Heritage, a představení strategie organizace Inter-Municipal Community of Médio Tejo, která napomáhá zlepšit životní podmínky a zvýšit atraktivity pro turisty a nové obyvatele. Na místě Castelo de Bode Lake probíhala debata v námořní stanici na téma templářských cest a přilákání turistů na odlehlejší a méně navštěvovaná místa, jako jsou právě vodní nádrže a toky mimo hlavní turistické trasy.

Druhý den proběhla návštěva Science and Technology park v Tagus Valley. Technologické centrum založené v roce 2004 podporuje firmy a investory. Jedná se o podnikatelský inkubátor, který se zaměřuje také na zpracování jídla s ohledem na principy cirkulární ekonomiky a udržitelnosti.  Zde probíhala debata na téma udržení a přilákání talentů a byl představen projekt CR INOVE. Jedná se o klastr, který propojuje podnikatele a relevantní stakeholdery v regionu.

Na závěr proběhla návštěva dobré praxe na odborném učilišti, kde se zpracovává olivový olej. Proběhlo seznámení s projektem tradičních řemesel a jejich významem pro zachování kultury a cestovního ruchu.

Jsme našim portugalským kolegům vděčni za PARádní meeting a možnost sdílet zkušenosti z regionálního rzvoje na mezinárodní úrovni.