RRA PK na fóru ve Stockholmu

V rámci programu Interreg Europe proběhlo dne 15. 3. 2023 mezinárodní fórum spolupráce Europe, let’s cooperate! 2023 ve švédském Stockholmu. Současně byla vyhlášena druhá výzva programu Interreg Europe, do které je možné podávat žádosti o dotaci do 9. 6. 2023.  Na této události nemohli chybět ani zástupci Pardubického krajeRRA PK.

Tato mezinárodní setkání jsou primárně o sdílení nápadů a navazování kontaktů. V tomto duchu jsme prezentovali náš projektový záměr, abychom jej představili potenciálním partnerům budoucího konsorcia. Naším cílem bylo i získání informací pro správné podání žádosti o dotaci ve zmíněném programu Interreg Europe.

Zástupci Pardubického krajeRRA PK se účastnili kulatých stolů a networkingu, který probíhal na místě konference. Zde odprezentovali projektový záměr, který se zaměřuje na cyklistickou dopravu v Pardubickém kraji. Cílem projektu je přijetí inkluzivního přístupu ke společnému řešení multimodální integrované mobility v regionech (což znamená kombinované využití dopravních prostředků při cestování). Konkrétní aktivitou pak bude metodická podpora obcím a městům v daných regionech s přípravou a realizací infrastruktury pro cyklisty, resp. zohledňování cyklistického provozu při přípravě, realizaci a správě veškeré dopravní infrastruktury.

RRA PK se snaží být v tomto projektu tzv. leadpartnerem konsorcia. Každý partner musí mít dle pravidel výzvy také tzv. Associated policy authority, kterou by v tomto případě představoval právě Pardubický kraj. Samotný projektový záměr byl následně na místě konzultován se zástupci společného sekretariátu programu Interreg Europe. Jelikož se jedná o oblast regionálního rozvoje, byli na cestu pozváni i pánové Mgr. Miroslav Janovský a Ing. Ladislav Valtr, MBA, kteří již mají s tímto programem zkušenosti a spolupracují na aktivitách s agenturou.

Mimo prezentace vlastního projektu byla předjednána potenciální spolupráce na projektech, které se zabývají prací s talenty, rozvojem vodíku v silniční dopravě nebo gastro turistikou.