Program URBACT podporuje vznik sítí měst

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací a Královéhradeckým a PARdubickým krajem uspořádalo na konci ledna v Hradci Králové informační seminář k programu URBACT, Evropské městské inciativě (EUI) a dalším mezinárodním programům a fondům, který byl určen pro potenciální žadatele z obou krajů, především pro zástupce obcí a měst.

Nový program URBACT podporuje vznik sítí měst

Markéta Horská z ministerstva pro místní rozvoj prezentovala možnosti zapojení do programu URBACT, s informacemi o Evropské městské iniciativě ji doplnil její kolega Vít Bořil. Na tyto prezentace navázala Pavla Jenková z Broumova, která s více než 40 účastníky semináře sdílela dobrou praxi a vlastní pozitivní zkušenosti s projekty programu URBACT. Se závěrečnou prezentací, shrnující aktuální mezinárodní programy a fondy, vystoupil Roman Klíma, zástupce Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK. Úspěšný informační seminář byl zakončen diskusí.

Prezentace z akce:

Program-URBACT-IV – Aktuální výzva pro sítě měst Innovation Transfer Networks

Další mezinárodní programy a fondy

EUI – EVROPSKÁ MĚSTSKÁ INICIATIVA

Broumovská cesta k URBACTu