Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-PL vyhlašuje výzvu PO 4 zaměřenou na řešení společných výzev spojených s uprchlickou krizí v důsledku agrese Ruské federace na Ukrajině

Dne 29. 4. 2022 byla vyhlášena výzva PO4 programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-PL. Výzva je zaměřena na řešení společných výzev spojených s uprchlickou krizí v důsledku agrese Ruské federace na Ukrajině.

Disponibilní prostředky určené pro příjem jsou ve výši 1 mil. EUR.

Podporované aktivity:

  • přeshraniční spolupráce v oblasti krizového řízení zaměřená na bezprostřední zvládání přílivu osob (výměna informací a posílení komunikace, koordinace aktivit, sdílení dobré praxe apod.)
  • přeshraniční spolupráce v oblasti řešení dlouhodobých aspektů uprchlické krize – spolupráce a výměna zkušeností při začleňování uprchlíků do místních komunit a při jejich zapojení na pracovní trh (např. podpora volnočasových aktivit, vzdělávacích aktivit, právní a jiná asistence, jazykové kurzy apod.)
  • vytvoření systémových, trvalých a udržitelných přeshraničních mechanismů pro řízení obdobných krizových situací

Více informací o výzvě zde.

Dne 9. 5. 2022 od 10:00 do 13:00 hod. je pro zájemce naplánováno online školení.

Odkaz pro spuštění online školení: Online školení PO4.