Pozvánka na on-line školení pro žadatele v rámci FMP v Euroregionu Glacensis pro prioritu 4, specifický cíl 4.2

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.3.2024 je vyhlášena druhá výzva pro předkládání malých projektů pro prioritu 4 „Spolupráce institucí a obyvatel“, specifický cíl 4.2 – Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí Programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Do výzvy se mohou zapojit organizace, které chtějí navázat nebo rozvíjet spolupráci s polskými organizacemi. Oblast spolupráce je široká. V rámci projektů mohou být podpořeny konference, workshopy, výukové a vzdělávací akce, sportovní aktivity, tábory, výměnné pobyty, výlety, poznávací zájezdy. Dále může být podpořeno pořádání festivalů, koncertů, trhů a jarmarků, dožínek, veřejných slavností, sportovních aktivit. Více zde.

Termín pro předkládání projektových žádostí v rámci této výzvy je stanoven do 30.6.2024. Projekty lze předkládat výhradně přes monitorovací systém pro malé projekty, který je dostupný na adrese http://fmp.cz-pl.eu/. Tato výzva není poslední, je počítáno s dalšími…

Informace a dokumentace k Fondu malých projektů jsou k dispozici na webových stránkách https://www.euro-glacensis.cz/info-o-programu-interreg.html, kde je možné nalézt obecné informace a zároveň i podrobnou dokumentaci Fondu. Důležitým pomocníkem pro přípravu projektové žádosti je Směrnice pro žadatele včetně všech příloh, které jsou nezbytné k vypracování projektové žádosti.

Jako Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis si Vás dovolujeme informovat, že dne 19.6.2024 od 9:00 hod proběhne formou on-line školení pro žadatele FMP.

V případě Vašeho zájmu účastnit se tohoto on-line školení je nutné se přihlásit přes Google formulář.

Přihláška na školení: https://forms.gle/BX2nPP9ruT5uAcct7

ODKAZ PRO PŘIPOJENÍ KE ŠKOLENÍ: https://euroregionnisa.my.webex.com/euroregionnisa.my-cs/j.php?MTID=ma26ec140faaaf3bc3a9218a0b81256ab

Na školení bude zajištěno tlumočení do polského jazyka.

S pozdravem

Euroregion Glacensis

www.euro-glacensis.cz