Postřehy z bruselské konference o udržitelné energii

Zástupci Regionální rozvojové agentury PARdubického kraje se v polovině června zúčastnili prestižní konference European Sustainable Energy Week 2024, která probíhala od 11. do 13. června v sídle Evropské komise v Bruselu. Konference se zaměřovala na témata spojená s udržitelnou a obnovitelnou energií a přinesla mnoho podnětných informací z různých oblastí.

Setkání zahájili významní řečníci z Evropské komise, belgického předsednictví a Evropského parlamentu. Hlavním tématem bylo „Řešení s nulovou energií pro konkurenceschopnou Evropu“. Diskutovalo se o potřebě zavádění klimaticky neutrálních řešení a vývoji čistých technologií, které jsou klíčové pro energetickou transformaci a konkurenceschopnost EU.

Slavnostní udílení cen EUSEW

Během konference byly uděleny European Sustainable Energy Awards, které oceňují jednotlivce a projekty v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů, a to ve třech kategoriích: Inovace, Místní energetická akce a Žena v energii. Zvláštní pozornost byla věnována 30 novým ambasadorům Young Energy 2024, mezi nimiž byl i Ing. Jiří Bím z Fakulty elektrotechnické ČVUT, který zastupoval Českou republiku.

Nulové emise, obnovitelné zdroje a politika dostatku

Jedním z hlavních témat byla také transformace evropského energetického systému směrem k net-zero technologiím. EU čelí výzvám, jako jsou vysoké ceny energie, narušení dodavatelského řetězce a nedostatek dovedností. Během semináře byly představeny tři základní způsoby snižování emisí skleníkových plynů: přímé snížení emisí, zachycení CO2 z atmosféry a uhlíková kompenzace. Cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Další přednáška představila výzkum zaměřený na politiky dostatku, které mohou snížit emise a zvýšit kvalitu života. Výzkum analyzoval širokou škálu průzkumů a iniciativ a ukázal, že řešením je dobrovolná skromnost a podpora místního podnikání v rozvojových zemích.

Velká část konference byla věnována opatřením ke zefektivnění a urychlení povolování obnovitelných zdrojů. Byly představeny nové iniciativy, které mají zjednodušit a urychlit proces povolování nových větrných a solárních zařízení, což je klíčové pro splnění cílů EU v oblasti obnovitelné energie do roku 2030.

Net-Zero akademie pro rozvoj dovedností

Evropská komise představila iniciativu Net-Zero Industry Academies, která má za cíl proškolit během tří let 100 000 lidí. Akademie se zaměří na urychlení školicích programů, řešení nedostatku dovedností a podporu synergií napříč Net-Zero technologiemi.

Účast PARdubického kraje na této konferenci přinesla cenné poznatky a inspiraci pro další rozvoj udržitelných a obnovitelných zdrojů energie v regionu. Získané zkušenosti a informace budou využity k podpoře místních projektů a iniciativ, které přispějí k energetické transformaci a zvýšení kvality života obyvatel našeho PARádního kraje.