Online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Reprezentujete instituci veřejné správy a chtěli byste své činnosti dopřát mezinárodní rozměr?
Máme pro vás skvělou příležitost: Zapojte se do Programu Interreg Česko – Polsko a podejte s polským partnerem společnou projektovou žádost v rámci Priority 4.1 – Zlepšení podmínek pro fungování veřejné správy a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti.


Subjekty veřejné správy mohou spolu s partnery připravovat společné studie, koncepce a strategie, vyměňovat si informace, data a znalosti či realizovat další aktivity podobného charakteru. Tyto projekty pomohou v odstraňování překážek a bariér v rozvoji území jak na úrovni celého pohraničí, tak také na lokální úrovni.


Máte zájem? Pokud ano, zúčastněte se online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, jež je věnované výzvě v Prioritě 4 (cíl 4.1). Školení se bude konat dne 3. října 2023 od 9.00 hodin.

Odkaz pro připojení na školení naleznete tady

Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.cz-pl.eu.