MKČR otevřeno novou výzvu Design Credits

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje program Design Credits, který formou kreativních voucherů podpoří spolupráci firem a designérů v oblasti produktového a průmyslového designu. Cílové skupiny nové výzvy jsou malé a střední podniky, působící v různých odvětvích průmyslové nebo řemeslné výroby i kreativní profesionálové – produktový designéři, registrovaní v Adresáři designérů CzechTrade.

Žádosti je možné podat v období od 3. 1. 2023 do 31. 7. 2023. Podpořené projekty musí být realizovány v období od 1.1.2023 do 30. 9. 2023. Alokace 10 000 000,- Kč. Bližší informace a odkaz na elektronické žádosti naleznete na webu: https://www.mkcr.cz/design-credits.

Výzva Kreativní vouchery již brzy!

Původní plán spustit kreativní vouchery od začátku roku 2023 MKČR nestihlo. Intenzivně se ale na projektu pracuje. Pokud už půjde vše dobře, měla by výzva být spuštěna od března. O spuštění vás budeme informovat na našich kanálech. Prozatím se můžete podívat na reportáž České televize.