Konference k novému programu INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej si Vás dovolují pozvat na Konferenci k novému programu INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027. V rámci konference bude představen nový program Interreg Česko-Polsko 2021-2027, Fond mikroprojektů a návrh harmonogramu výzev! 

Konference se bude konat 23. září 2022 on-line na platformě ZOOM, od 10:30 do 13:00 hod.

Na konferenci se nemusíte registrovat.

Odkaz na přihlášení.

Účast na konferenci je bezplatná. Během konference bude zajištěno tlumočení do polského a českého jazyka.