Jednotlivé fakulty Univerzity Pardubice otevírají své dveře zájemcům o studium

Jak se již stává začátkem nového roku tradicí, fakulty představují své zázemí i nabízené studijní programy zájemcům o studium. Pro letošní rok jsou DOD na jednotlivých fakultách Univerzity Pardubice vypsány takto:

Dopravní fakulta Jana Pernerastředa 18. ledna 2023 a sobota 25. února 2023. Podrobný program a rozpis jednotlivých prohlídek včetně videa naleznete na webu fakulty – https://dfjp.upce.cz/dfjp/den-otevrenych-dveri.

Fakulta restaurování – pátek 20. ledna 2023.

Fakulta chemicko-technologická – středa 25. ledna 2023 a středa 8. února 2023. Bližší program a video je opět zveřejněn na webu fakulty – https://fcht.upce.cz/fcht/studium/den-o-dveri.html.

Fakulta filozofická – pátek 27. ledna 2023 a sobota 25. února 2023. Pro bližší informace opět navštivte web fakulty – https://fcht.upce.cz/fcht/studium/den-o-dveri.html. Na jednotlivé bloky je třeba registrace předem.

Fakulta zdravotnických studií – on-line DOD v sobotu 11. února od 10 do 12 hodin. Nezapomeňte se předem přihlásit ke sledování. https://www.facebook.com/events/5897093953716454/

Nenechte si ujít tyto příležitosti a promluvte si se studenty a vyučujícími o všem, co vás zajímá na Univerzitě Pardubice.