Jak na rozvoj internetu v obcích? Starostové se vzdělávali v Pardubicích

Zástupci obcí Pardubického kraje se dne 9. 11. 2023 sešli v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje, aby se zúčastnili odborného semináře pořádaného díky projektu Regionální stálá konference Pardubického kraje IV ve spolupráci s projektem BCO Ministerstva průmyslu a obchodu. Odborný seminář si kladl za cíl představit obcím jednotlivé technologické možnosti rozvoje vysokorychlostního internetu.

Na pětadvacet obcí Pardubického kraje se sešlo 9. 11. 2023 na Krajském úřadu v Pardubicích se zástupci významných regionálních poskytovatelů internetu. Kromě zmíněných technologických možností rozvodu vysokorychlostního internetu v obcích, jako jsou optické sítě, 5G nebo WAS, se diskutovalo také o možnostech financování rozvojových projektů a legislativním rámci.

Diskuse byla velmi živá a i přes konkurenci jednotlivých zástupců poskytovatelů byla velmi věcná a korektní. Starostové se nejvíce zajímali o možnostech pro své konkrétní obce a při neformální části semináře měli možnost jednotlivé poskytovatele přímo konfrontovat se svými požadavky.

Krajský úřad Pardubického kraje na semináři též představil své záměry vybudovat sítě chrániček na optické sítě v řídce osídlených místech, která nejsou pro komerční poskytovatele internetu atraktivní.

Zástupci projektu BCO Ministerstva průmyslu a obchodu v čele s vedoucím projektu Michalem Manhartem představili přítomným několik nástrojů, které obcím mohou pomoci v rozvoji. Patří sem například aplikaci Mapainternetu.cz, ostatní mapové podklady, institut veřejné konzultace dotačních lokalit, Nettest od Českého telekomunikačního úřadu a další.

Velmi cenné informace a rady přednesl účastníkům také Jakub Rejzek z Výboru nezávislého ICT průmyslu.

Akce by z důvodu vysoké interakce snesla pro příště vyšší časovou dotaci, přesto si účastníci odnesli mnoho podnětných a v praxi využitelných informací.

Prezentace z akce naleznete zde.