Interreg Česko-Polsko 2021-2027 – Fond malých projektů – 2. výzva

Pořádáte sportovní aktivity, tábory, výměnné pobyty, výlety, poznávací/ turistické zájezdy či konference, workshopy, výukové nebo vzdělávací akce?

Anebo festivaly, koncerty, trhy a jarmarky, dožínky, veřejné slavnosti, sportovní aktivity, atd…?

A zároveň Vás zajímá podpora spolupráce s polskými sousedy?

Nové možnosti financování jsou tu!

Dne 1. 3. 2024 byla vyhlášena druhá výzva k předkládání projektových žádostí s termínem do 30. 6. 2024. Dokumentace k Fondu malých projektů je k dispozici na webových stránkách euroregionu v menu „Grantové programy“ na https://www.euro-glacensis.cz/info-o-programu-interreg.html, kde je možné nalézt obecné informace a zároveň i podrobnou dokumentaci Fondu.

Projekty lze předkládat výhradně přes monitorovací systém pro malé projekty, který je dostupný na adrese http://fmp.cz-pl.eu/.

Termíny konzultačních dní pro výzvu priority 4.2, na které bude nutné se předem zaregistrovat, jsou zveřejněny na webových stránkách https://www.euro-glacensis.cz/konzultacni-dny.html .