Hledáme nového člena do týmu. Přidejte se k nám.

Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje vyhlásil výběrové řízení č. 22/2022 na obsazení pracovního místa – Analytik a projektový manažer projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II – odbor rozvoje. Až do 6. 5. 2022 je možné podat písemně přihlášku dle náležitostí níže.

Bližší informace o požadavcích a náplni pracovní pozice naleznete v PdF dokumentu vyvěšeném na úřední desce Pardubického kraje: https://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.aspx?document=66486

Charakteristika vykonávané činnosti:

Analytik:
· zpracování tematicky zaměřených analýz
· tvorba a aktualizace interní databáze regionálních dat
· aktualizace strategických dokumentů (RIS3 a další dle potřeby)
· organizace terénních šetření (příprava metodiky, tvorba dotazníku, vedení rozhovorů, práce v terénu, vyhodnocení dat)
· monitoring a evaluace relevantních informací a údajů
· mapování vývoje inovačního prostředí Pardubického kraje
· vyhodnocení výstupů a dopadů realizovaných regionálních intervencí
· příprava metodiky a podkladů pro externí zadání
· komunikace s lidmi v týmu i mimo něj
· metodická účast na přípravě pracovních skupin a seminářů
· orientace v tématech z oblastí: inovace, věda a výzkum, průmysl 4.0, digitalizace, megatrendy, hodnotové řetězce, Smart city, cirkulární ekonomika, kulturní a kreativní průmysl, problematika RIS3, znalost regionu a klíčových hráčů v regionu

Projektový manažer:
· řízení projektu po stránce administrativní (sledování dodržování harmonogramu projektu, sledování plnění cílů projektu, příprava zpráv o realizaci projektu, podávání žádostí o změnu projektu, komunikace s poskytovatelem podpory apod.)