Dobrá adresa je obrovská výhoda

Místo s dobrou adresou má vše jednodušší. To je nejen pravda, ale i motto odborné akce marketingu, která se uskutečnila 28. května v Moravské Třebové.

V prostorách renesančního zámku, konkrétně ve studovně městské knihovny, se sešli místní podnikatelé, zástupci veřejných institucí a vedení města Moravská Třebová na diskusním setkání s Tomášem Avratem „Pojďme zlepšovat reputaci našeho města!“

Úterní setkání navázalo na odborné akce marketingu „Jak změnit reputaci místa“, které se v rámci podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOU) uskutečnily v minulém roce. I v tomto případě je realizátorem Regionální rozvojová agentura PARdubického kraje ve spolupráci s PARdubickým krajem.

V úvodu přivítal účastníky místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil, který poděkoval všem přítomným za zájem o spolupráci na zlepšování dobrého jména města. Poté se slova ujal moderátor akce, expert na rozvoj značky místa a společností, Tomáš Avrat.

Jak vnímat place branding?

Pro budování dobrého jména místa je důležitý soulad mezi strategií a záměry, aktivitami a projekty, mezi investicemi a komunikací.

Představitelé měst se často zaměřují na lákání turistů na úkor zvyšování kvality života svých občanů. Město má ale za úkol pečovat o své obyvatele a pokud to dělá dobře, dostaví se další výhody (prestiž, turisté, investoři). Je proto potřeba primárně podporovat hrdost (respekt a loajalitu) občanů k městu, kde bydlí.

Je také důležité si uvědomit, že veřejný sektor nemůže být jediným, kdo je za image místa zodpovědný. Dobrá adresa místa je věcí veřejnou a měla by být zájmem všech obyvatel a organizací daného místa. K aktérům, kteří formují dobré jméno místa, patří místní firmy, podniky, školy, veřejné instituce i nadšení jednotlivci. Vedení města by ale mělo zastávat roli manažera, koordinátora, facilitátora i realizátora.

Týmová práce i společná diskuse

Účastníci úterního setkání společně diskutovali i tvořili ve dvou menších týmech. Nejprve na téma hodnot a jedinečnosti města. Pro podporu této debaty obdrželi účastníci společně s pozvánkou výstup na stejné téma z minulých odborných akcí.

Jak lépe využít akce k propagaci města? To bylo tématem druhého diskusně/tvůrčího bloku. Týmy dostaly za úkolu vymyslet k významné národní sportovní akci (Czech Tour) konkrétní nápady, jak prostřednictvím této akce lépe propagovat město. Mezi zajímavými nápady účastníci uvedli např.:

  • zaměstnanci firem by mohli přijet ve dnech akce do práce na kole, které by jim během dne odborně seřídil místní cykloservis,
  • předávání ocenění by mohlo probíhat na místě, které chce město zviditelnit (např. nádvoří zámku),
  • pro rodiny závodníků by mohl být uspořádán doprovodný program v režii města,
  • ve školách by byl vyhlášený „Cyklo den“, což by znamenalo přijít do školy v oblečení se symbolem cyklistiky.

Řada akcí se ve městě „pouze“ uskuteční, organizátoři s městem nekomunikují, chybí vzájemná spolupráce. Významné události, ať už sportovní, kulturní nebo firemní, jsou příležitostí pro zviditelnění místa, protože přivádí na jedno místo hodně lidí. Přitom nemusí jít o nákladný marketing. Stačí se shodnout na 10 strategických akcích a ty cíleně a dlouhodobě, spolu s organizátory, propagovat a rozvíjet.

Posledním společným úkolem bylo poskytnout vedení města zpětnou vazbu prostřednictvím ohodnocení současné kvality opatření a aktivit, které se podílejí na budování dobrého jména Moravské Třebové.

Závěrem

Je skvělé, že vedení města má vůli image města začít zlepšovat v souladu se současnými světovými trendy. Což dokazuje i úterní odborná akce, na které více než 20 účastníků poskytlo cenné podněty a projevilo zájem se na zlepšování reputace Moravské Třebové v budoucnu podílet.

Děkujeme všem za čas, který setkání věnovali a těšíme se na dalším podobném setkání!