Vodík – plány a vize pro ČR i Pardubický kraj

Téma alternativních zdrojů energie a pohonů je v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Přijďte se proto seznámit s vizemi a strategiemi České republiky v oblasti využití vodíku, s plány a projekty dalších regionů ČR, i s tím, jak už s ním v současné době pracují renomované české i zahraniční firmy nejen z oblasti automotiv. Cílem tohoto workshopu není jen prosté sdělení informací, ambicí je vytvořit inovační platformu Pardubického kraje zaměřenou na tuto tématiku a právě účastníci workshopu by mohli být jejími prvními potenciálními členy. Pojďte být s námi u toho!

 

24. 05. 2022, 09:00-12:00

Sál Zastupitelstva Pardubického kraje, Komenského 125, Pardubice

Program

  • Přivítání představiteli Pardubického kraje
  • Vodíková strategie ČR - Petr Mervart (MPO)
  • Vodíková mobilita z pohledu Ministerstva dopravy - Jan Bezděkovský (MD)
  • Prezentace vodíkových aktivit v rámci ČR vč. aktivit ÚJV Řež - Aleš Doucek (Česká vodíková technologická platforma - HYTEP)
  • Možnosti využití vodíku ve veřejné dopravě - Karel Novák (Iveco Czech Republic, a. s.)
  • Prezentace vývoje užitkového vozidla na H2 - Petr Řihák (ZEBRA GROUP, s. r. o.)
  • Vývoj a výroba PEM palivových článků, vodíkového generátoru elektřiny CleanGen - Vladimír Matolín (LEANCAT s.r.o.)
  • Vývoj a stavba mobilního vodíkové generátoru H2BASE, decentrální zdroj podporující nejen elektromobilitu - Matěj Jakubec (DEVINN s.r.o. )
  • Diskuze a závěr

Další příspěvky do programu ještě budou doplněny po upřesnění témat s přednášejícími.