SMART řešení pro města, obce a regiony: od strategie k implementaci – 3. část – přesunuto na 2022

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se akce odkládá na rok 2022.
Jakmile bude znám termín, budete informováni.

 

3. část vzdělávacího semináře pro zástupce obcí SMART řešení pro města, obce a regiony: od strategie k implementaci

Úterý 7. 12. 2021 (P-PINK, nám. Republiky 2686, 4. patro)

 8:45 – 9:00      Registrace účastníků

9:00 – 9:15        Zahájení vzdělávacího semináře (Ing. Rut Bízková, 15 min.)

 

9:15 – 10:15     SMART řešení jako cesta obnovy (nejen) po COVID-19 (Simona Weidnerová, MBA, 60 min.)

Jak významně mohou tzv. měkká řešení ovlivnit sociální stratifikaci a kvalitu života obyvatel v obci. Jaké společenské změny se (nejen v době covidové) odehrávají, a jaké faktory ovlivňují odliv mladých obyvatel z obce/města/kraje. Modely slaďování práce a rodiny nejen v době pandemie. Příklady z praxe a jejich přenositelnost.

 

10:15 – 11:15   Sociální a zdravotní služby, jejich integrace a využití SMART řešení (Ladislav Mlčák, 60 min.)

Model integrované zdravotně – sociální péče a jaké oblasti obsahuje. Změna vztahu mezi klientem a poskytovatelem. Koordinace poskytovatelů a výměna dat jako základ rozvoje zdravotních a sociálních služeb. Možnosti a příklady v domácí péči. Nároky na metodickou a technologickou infrastrukturu. Rodinná politika jako průřezová politika v době stárnutí populace. Příklady z praxe a jejich přenositelnost.

 

11:15 – 12:15   Digitalizace – základní nástroj SMART řešení, digitální infrastruktura jako předpoklad úspěchu (Rut Bízková, 60 min.)

Význam tvorby a realizace informační strategie kraje, “ne-česká” a téměř nepřeložitelná slovní spojení “evidence based”, evidence Informed”, “evidence designed” v rozhodovací praxi veřejné správy. Rozvoj digitální infrastruktury a její využití, práce “v síti” a s dodatečným zabezpečením.

 

12:15 – 13:00 Přestávka na oběd (45 min.)

 

13:00 – 13:30   Příklad dobré praxe – Živé Milevsko (Vít Král, 30 min.)

Představení aktivit realizovaných v rámci projektu “Živé Milevsko – Smart region” z pozice hlavního koordinátora. Cílem projektu je zabránit odlivu obyvatel, stabilizovat jejich počet, a to ve vzájemné propojenosti s nabídkou podnikání, kultury, cestovního ruchu, dopravy a veřejných prostor tak, aby byla zajištěna atraktivita města i celého regionu a vysoká kvalita života jeho obyvatel.Představení publikace “Moře myšlenek”.

 

13:30 – 14:00 Postup/pokrok v digitalizaci veřejné správy (Šimon Trusina/ Jakub Malina, MV, 30 min.)

Pokrok v realizaci zákona 12/2020 Sb., o právu na digitální službu, zákon “DEPO”, tvorba katalogu služeb, plány v digitalizaci agend státní správy, jak se naplňuje strategie Digitální; Česko. Otevřená data a jejich význam pro využití veřejnými i komerčními subjekty.

 

14:00 – 15:30 Doprava a mobilita (Miroslav Svítek, 90 min.)

Doprava a mobilita se mění nejen v závislosti na technologickém vývoji, ale také v návaznosti na potřeby moderní společnosti, jak nám ukázala pandemie COVID-19, včetně přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Alternativní pohony, nemotorové způsoby dopravy a především komplexní řešení související s dopravou a mobilitou (včetně dopravy v klidu) jsou vzhledem ke svému dlouhodobému charakteru výzvami pro samosprávy a státní správu.

 

15:30 – 16:00   Diskuze (30 min.)

 

Změna programu vyhrazena. Účast na semináři podléhá aktuálním epidemickým opatřením dle nařízením vlády.

Představení jednotlivých školitelů naleznete v tomto souboru.

07. 12. 2021, 09:00

P-PINK, nám. Republiky 2686, Pardubice (Dům techniky)