SMART řešení pro města, obce a regiony: od strategie k implementaci – 2. část – přesunuto na 2022

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se akce odkládá na rok 2022.
Jakmile bude znám termín, budete informováni.

 

2. část vzdělávacího semináře pro zástupce obcí SMART řešení pro města, obce a regiony: od strategie k implementaci

Úterý 30. 11. 2021 (Krajský úřad, budova C, sál Jana Kašpara)

8:45 – 9:00          Registrace účastníků

9:00 – 9:15        Zahájení vzdělávacího semináře (Lucie Nencková, 15 min.)

 

9:15 – 10:15     Energetika (Martina Krčová, 60 min.)

Decentrální energetika jako příležitost pro rozvoj regionu, přechod na obnovitelné zdroje za dosažení energetických úspor, posílení resilience a plnění cílů v oblasti uhlíkové neutrality. Příklady realizovaných projektů dobré praxe, připravované výzvy v oblasti “nové” energetiky.

 

10:15 – 11:15   Oběhové hospodářství (Lucie Nencková, 45 min.)

Základní principy oběhového hospodářství/cirkulární ekonomiky, hlavní oblasti a jejich význam – surovinová politika, udržitelná výroba a spotřeba, odpadové hospodářství + bioekonomika. Role oběhového hospodářství v rozvoji regionu a vzniku pracovních míst, nová inovativní řešení, řešení založená na spolupráci, komunitní řešení, “měkká” řešení a příklady dobré praxe.

 

11:15 – 12:00   Role služeb v rozvoji regionu (Leonard Walletzký, 45 min.)

Řešení problémů a výzev v regionu prostřednictvím SMART řešení jako služby/služeb. Nové přístupy ke službám, změna charakteru služeb (nejen) v důsledku pandemie COVID-19. Služby “chodí” za lidmi, ne lidé za službami. Příklady dobré praxe.

 

12:00 – 12:45 Přestávka na oběd (45 min.)

 

12:45 – 13:45 Ekosystémové služby (Rut Bízková, 60 min.)

Role ochrany klimatu, tvorby krajiny a ekosystémových služeb nejen v rozvoji regionu, ale zejména v oblasti zvyšování kvality života a atraktivity území. Snižování tepelných ostrovů, tvorba “chytré” krajiny, ukázky příkladů dobré praxe z České republiky.

 

13:45 – 14:45   Ochrana přírody jako součást nových řešení (Rut Bízková, 60 min.)

Evropská zelená dohoda, zejména prostřednictvím nové strategie biodiverzity Návrat přírody do našeho života, posiluje roli ochrany přírody a zahrnuje podporu biodiverzity mezi nástroje, které mají výrazně přispět k adaptaci na změnu klimatu a dosažení uhlíkové neutrality. V ČR je ochrana přírody na vysoké úrovni, její stav je podrobně dokumentován.

 

13:45 – 15:30 Odolnost, spolupráce a jejich role v rozvoji regionu (Lucie Nencková, 45 min.)

Odolnost je novým důrazem inovativních řešení, zejména po pandemii COVID-19. Budou diskutovány čtyři dimenze odolnosti, význam lokálních a decentrálních řešení a naplňování strategických cílů, zvyšování bezpečnosti a soběstačnosti regionu s environmentálními a sociálními dopady. Spolupráce jako klíčový faktor úspěchu, modely a průzkumy jako zdroj informací pro policy-making procesy.

 

15:30 – 16:00   Diskuze (30 min.)

 

Role ochrany klimatu, tvorby krajiny a ekosystémových služeb nejen v rozvoji regionu, ale zejména v oblasti zvyšování kvality života a atraktivity území. S

Změna programu vyhrazena. Účast na semináři podléhá aktuálním epidemickým opatřením dle nařízením vlády.

Představení jednotlivých školitelů naleznete v tomto souboru.

30. 11. 2021, 09:00

Krajský úřad Pardubického kraje, budova C, sál Jana Kašpara